กันยายน 23, 2023

การใช้งาน CAN Gateway Configurator เพื่อตั้งค่าเบื้องต้นของ Ixxat CAN Gateway

บทความนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะมีวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ CAN Gateway Configurator เพื่อตั้งค่า CAN Gateway ของ Ixxat ได้อย่างไร? แต่ก่อนอื่นเลย เราต้องทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง CAN Configurator Gateway และเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุดเสียก่อน โดยสามารถตรวจสอบได้จาก www.ixxat.com/support-bridges-gateways ให้ทำการดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุด แล้วแตกไฟล์และทำการติดตั้งให้เรียบร้อยเสียก่อน โดยอุปกรณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้งานในบทความนี้ ได้แก่ CANbridge NT 200/420 และ CAN@net NT 100/200/420

โดยเราสามารถตั้งค่าให้ CANbridge ทำงานใน 2 ลักษณะ ได้แก่

 1. Repeater/Star Coupler: โดย CANbridge 200 สามารถใช้งานเป็น Repeater และ CANbridge 420 สามารถใช้งานเป็น Star Coupler
 2. Bridge: ในการทำงานแบบบริดจ์เราสามารถเชื่อมโยงค่าระหว่างเครือข่าย CAN ได้โดยอิสระ โดย CANbridge 420 สามารถรองรับ CAN FD ด้วย

โดยเราสามารถตั้งค่าให้ CAN@net ทำงานใน 5 ลักษณะ ได้แก่

 1. ASCII Gateway: ใช้สำหรับสื่อสารกับเครือข่ายCAN ผ่านเครือข่าย Ethernet ด้วยคำสั่ง ASCII ดังแสดงในรูปด้านล่าง
 2. Local CAN Bridge: ในการทำงานแบบบริดจ์เราสามารถเชื่อมโยงค่าระหว่างเครือข่าย CAN ได้โดยอิสระ โดย CAN@net 420 สามารถรองรับ CAN FD ด้วย
 3. CAN-Ethernet-CAN Bridge: ใช้สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย CAN ผ่านเครือข่าย Ethernet ดังแสดงในรูปด้านล่าง
 4. VCI Interface: ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง PC และเครือขาย CAN บนระบบปฏิบัติการวินโดว์ส โหมดนี้สามารถใช้งานกับ canAnalyser ได้
 5. ECI Interface: ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง PC และเครือขาย CAN บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์

ก่อนทำการตั้งค่า Can Gateway เราควรติดตั้งเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุดก่อนตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เชื่อมต่อ CAN Gateway ด้วยสายยูเอสบีและทำการจ่ายไฟ
 2. เปิด CAN Gateway Configurator
 3. เลือกประเภทของอุปกรณ์จาก Select device type
 4. เลือกรุ่นเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อจาก Select device version
 5. ในการใช้งาน CAN Gateway Configurator นั้น เราต้องเริ่มจากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของเราตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 6. บนทูลบาร์กด Scan แล้วเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อจาก Target Device แล้วกด Connect
 7. เลือก Target>Read configuration from target แล้วทำการบันทึกการตั้งค่าไว้ในคอมพิวเตอร์
 8. เลือก Target>Update firmware เลือกไฟล์ที่ต้องการอัพเดทแล้วรอจนกระทั่งการอัพเดทเสร็จสมบูรณ์
 9. ถ้าอุปกรณ์อัพเดทเฟิร์มแวร์จาก V5 เป็น V6 ให้เลือก V6 จาก Select device version
 10. ถ้าคอนฟิคกูเรชั่นเป็น V5 ให้เลือก File>Convert V5 to V6 เพื่อเปลี่ยนคอนฟิคกูเรชั่นเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
 11. กดปุ่ม Write to บนทูลบาร์เพื่อเขียนคอนฟิคกูเรชั่นไปยังอุปกรณ์

หลังจากนั้นเราจึงทำการตั้งค่าอุปกรณ์ของเราได้ ในกรณีของอุปกรณ์ CAN@net เราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของเราผ่านเครือข่ายแลนที่อยู่ในวงเดียวกันได้ โดยเราสามารถตั้งค่าไอพีแอดเดรสของอุปกรณ์ในระหว่างเชื่อมต่อผ่านสายยูเอสบีโดยไปเลือก Target>Change IP configuration หลังจากนั้นเราต้องทำการตั้งค่า Select device type และ Select Device version ให้ถูกต้องก่อนกด Scan เมื่อพบเจออุปกรณ์แล้วจึงทำการเลือกอุปกรณ์จาก Target device จากนั้นกด Connect แล้วทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ CANbridge NT

 1. เลือกโหมดที่ต้องการใน Select operation mode
 2. เลือก General ในหน้าต่างทางด้านซ้ายแล้วตั้งค่าทั่วไป
 3. ตั้งค่า Baud rate สำหรับทุกพอร์ทที่ใช้งาน
 4. ตั้งค่า mapping table
 5. ตั้งค่าอื่น ๆ เพิ่มเติมหากต้องการ
 6. กด Write to เพื่อตั้งค่าไปยังอุปกรณ์
 7. คลิ๊ก Save หรือ Save as เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ CAN@net ในโหมด ASCII, VCI และ ECI

 1. เลือกโหมดที่ต้องการใน Select operation mode
 2. ถ้า Only for specified device ถูกติ๊ก ให้ใส่หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ การตั้งค่าเช่นนี้จะทำให้คอนฟิคกูเรชั่นนี้ใช้ได้กับอุปกรณ์นี้เท่านั้น
 3. สำหรับโหมด ASCII Gateway ตั้งค่าดังต่อไปนี้ในส่วนของ Interface
 • ตั้งค่า Protocol line ending
 • เลือก Transportation protocol (TCP หรือ UDP)
 • เลือก IP port
 • ตั้งค่าเพิ่มเติมใน Expert Mode หากต้องการ
 1. กด Write to เพื่อตั้งค่าไปยังอุปกรณ์
 2. คลิ๊ก Save หรือ Save as เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ Local CAN และ CAN-Eth-CAN

 1. เลือกโหมดที่ต้องการใน Select operation mode
 2. ตั้งค่าดังต่อไปนี้บนอุปกรณ์แต่ละตัว
 • เลือก General ในหน้าต่างทางด้านซ้ายแล้ว IP address ของอุปกรณ์แต่ละตัว
 • ตั้งค่าทั่วไปอื่น ๆ
 • เลือก CAN Ports และตั้งค่า Baud-rate ของอุปกรณ์แต่ละตัว
 • ตั้งค่าอื่น ๆ เพิ่มเติมหากต้องการ
 1. ตั้งค่า mapping table
 2. กด Write to เพื่อตั้งค่าไปยังอุปกรณ์
 3. คลิ๊ก Save หรือ Save as เพื่อบันทึกการตั้งค่า
 4. สำหรับอุปกรณ์ CAN-Ethernet-CAN Bridge จะต้องตั้งค่าอุปกรณ์แต่ละตัวแล้วเชื่อมต่อกัน ถ้าหากมีการเปลี่ยนค่าคอนฟิคกูเรชั่นก็จะต้องทำการตั้งค่าใหม่ทุกอุปกรณ์

ท่านสามารถติดต่อทีมงาน เทคสแควร์  เพื่อสอบถามข้อมูลในเลือกใช้งาน CAN Gateway ที่เหมาะสมกับโครงการของท่านหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า CAN Gateway ของ Ixxat ด้วย CAN Gateway Configurator

บทความที่เกี่ยวข้อง

CAN Gateway Configurator V6 for CAN@net NT and CANbridge NT

error: Content is protected...