กันยายน 23, 2023

การตั้งค่า CAN@net เพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย CAN ด้วยโปรโตคอล TCP/IP

ในบางครั้งเราต้องการติดต่อกับอุปกรณ์ CAN ผ่านเครือข่าย LAN หรือ Wifi โดยใช้โปรโตคอล TCP/IP หรือ UDP บทความนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ CAN@net ในลักษณะนี้ได้อย่างไร แต่เริ่มต้นนั้นเราต้องทำการตั้งค่าอุปกรณ์ CAN@net ให้ทำงานในโหมด ASCII Gateway โดยปฏิบัติตามขั้นตอนใน การใช้งาน CAN Gateway Configurator เพื่อตั้งค่าเบื้องต้นของ Ixxat CAN Gateway จากนั้นเราจะใช้ซอฟต์แวร์ PuTTy สาธิตการส่งคำสั่งผ่านโปรโตคอล TCP/IP ดังแสดงในขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เปิดซอฟต์แวร์ PuTTy แล้วทำการตั้งค่าดังแสดงในภาพ โดย IP Address และ Port สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการตั้งค่าใน CAN Gateway Configurator เสร็จแล้วให้ทำการคลิ๊ก Open เพื่อเชื่อมต่อกับ CAN@net
  2. พิมพ์คำสั่ง can 1 stop เพื่อหยุดการทำงานของอินเตอร์เฟซ CAN ช่องที่ 1
  3. พิมพ์คำสั่ง can 1 init std 500 เพื่อตั้งค่าให้อินเตอร์เฟซ CAN ช่องที่ 1 ซัพพอร์ท standard frame ID ที่ baud rate 500 kbit/s
  4. พิมพ์คำสั่ง can 1 filter add std 0 0 เพื่อให้สามารถรับข้อความได้ทุก frame ID
  5. พิมพ์คำสั่ง can 1 start เพื่อเริ่มการทำงานของอินเตอร์เฟซ CAN ช่องที่ 1
  6. ใช้อินเตอร์เฟซ CAN อีกตัวที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย CAN เดียวกับ CAN@net และเปิดใช้งานด้วย canAnalyser Mini ทำการตั้งค่าให้ใช้งานกับ standard frame ID ที่ baud rate 500 kbit/s แล้วเริ่มทำการสื่อสารผ่าน CAN
  7. พิมพ์คำสั่ง m 1 csd 849 AB CD EF 01 เพื่อทำการส่งข้อความ AB CD EF 01 ด้วยโปรโตคอล TCP/IP ไปยัง CAN@net แล้วส่งเข้าเครือข่าย CAN ด้วย frame ID 849 โดย m หมายถึงข้อความ 1 คือพอร์ต 1 csd คือ CAN, Standard, Data หลังจากนั้น canAnalyser สามารถตรวจจับข้อความได้
  8. ใช้ canAnalyser ส่งข้อความ 88 13 00 00 00 00 00 00 ด้วย frame ID 200 ข้อความ m1 csd 200 88 13 00 00 00 00 00 00 ปรากฏบน PuTTy ซึ่งแสดงว่า CAN@net สามารถอ่านข้อความได้แล้วส่งผ่านโปรโตคอล TCP/IP กลับมายัง PuTTy

ท่านสามารถอ้างอิงคำสั่งที่ใช้งานผ่านโปรโตคอล TCP/IP ได้จาก CAN@net NT – Generic Protocol 2.1 for Gateway Mode V6

ท่านสามารถติดต่อทีมงาน Techsquare  เพื่อสอบถามข้อมูลในเลือกใช้งาน CAN@net ที่เหมาะสมกับโครงการของท่านหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า CAN@net ของ Ixxat ด้วย CAN Gateway Configurator

บทความที่เกี่ยวข้อง

CAN@net NT – Generic Protocol 2.1 for Gateway Mode V6

CAN@net NT – Part 1 – Interfacing via VCI & ASCII Mode

error: Content is protected...