กุมภาพันธ์ 2, 2016

การเชื่อมต่อ KUNBUS RevPi Connect กับเซ็นเซอร์ วัด แรง บิด Robotiq FT 300

บทความฉบับนี้สอนการเชื่อมต่อ KUNBUS RevPi Controller เช่น RevPi Core 3 หรือ RevPi Connect เข้ากับเซ็นเซอร์ วัดแรง และแรงบิด Robotiq FT 300 Force Torque Sensor

อุปกรณ์ Revolution Pi เช่น RevPi Core 3 และ RevPi Connect ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อทดแทน Raspberry Pi (RPi) สำหรับ งานอุตสาหกรรม

หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

การกำหนดค่าเริ่มต้น
  1. ทำการ เชื่อมต่อ อุปกรณ์ ทั้งหมด ตามบทความ การใช้งาน RevPi ผ่านโปรโตคอล SSH แบบรีโมท
  2. ทำการ กำหนดค่า RevPi Connect ให้สามารถ เริ่มต้น การทำงานด้วย GUI Mode ได้ ตามบทความ สอนการกำหนดค่าอุปกรณ์ RevPi Core / RevPi Core 3 ให้เริ่มต้นการทำงานด้วย GUI Mode
  3. ทำการ กำหนดค่า RevPi Connect ให้สามารถ ใช้งาน Remote Desktop ได้ ตามบทความ สอนการใช้ Remote Desktop กับ RevPi Core / RevPi Core 3
อุปกรณ์ประกอบ
  • คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
  • อุปกรณ์ RevPi Connect จำนวน 1 ตัว
  • อุปกรณ์ Robotiq FT 300 จำนวน 1 ตัว
  • แหล่งจ่ายไฟ 24V DC จำนวน 2 ชุด
ขั้นตอนการเชื่อมต่อสัญญาณ

1) เซ็นเซอร์ วัดแรง และแรงบิด Robotiq FT 300 Force Torque Sensor สามารถวัดแรงได้ 3 แกน (Fx, Fy, Fz) ในย่าน +/- 300 N และวัดแรงบิดได้ 3 แกน (Mx,My,Mz) ในย่าน +/- 30 N-m และสามารถทำการส่งค่าที่วัดได้ ออกมาทาง MODBUS RTU หรือ RS-485

หลังจากทำการจ่ายไฟเลี้ยงให้อุปกรณ์ทั้ง 2 ตัว แล้ว ให้ทำการต่อสายตาม Diagram ด้านล่าง

2) ดาวน์โหลดไดร์เวอร์ Sensor Development Package จากเว็บไซต์ของ Robotiq ซึ่งในตัวอย่างนี้จะเป็นไฟล์ชื่อ FT-300_dev_package_SDP-1.0.1_20180328.rar ให้ทำการ แตกไฟล์ออกมา และเข้าไปที่โฟลเดอร์ driver ของ RevPi Connect และพิมพ์คำสั่งตามรายการด้านล่างเพื่อคอมไพล์โปรแกรม

  • make linux

ทดสอบการใช้งานพอร์ต RS-485 บน RevPi Connect โดยการใช้คำสั่งด้านล่าง

  • ls -l /dev | grep ttyUSB

ถ้าสามารถใช้งานได้ถูกต้อง ระบบจะต้องตอบกลับมาเป็น ttyUSB0 

3) ให้พิมพ์คำสั่งด้านล่าง เพื่อ ทดสอบ การอ่านค่าจาก FT 300 ทั้งหมด 6 ค่า ได้แก่ Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz ตามรูปด้านล่าง โดยที่ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Ctrl+C เพื่อทำการออกจากการทดสอบ

ทั้งนี้ยังสามารถเชื่อมต่อ เซ็นเซอร์ FT 300 ได้พร้อมกันมากกว่า 1 ตัวโดยอ้างอิงจาก Diagram ด้านล่าง

error: Content is protected...