กุมภาพันธ์ 2, 2016

การใช้งาน RevPi ผ่านโปรโตคอล SSH แบบรีโมท

บทความนี้ สอน การใช้งาน RevPi Controller เช่น RevPi Core / RevPi Connect ผ่านโปรโตคอล SSH แบบรีโมท

ผู้ใช้สามารถใช้งานอุปกรณ์ RevPi Core, RevPi Core 3 และ RevPi Connect ผ่านโปรโตคอล SSH (Secure Shell) เพื่อการใช้งานระยะไกล โดยไม่ต้องต่อ หน้าจอ มอนิเตอร์ คีย์บอร์ด และเม้าส์ ได้โดยการกำหนดค่าตามรายละเอียดด้านล่าง

หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

อุปกรณ์ที่ต้องใช้
  • คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
  • อุปกรณ์ RevPi Core / RevPi Core 3 หรือ RevPi Connect พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ
  • สาย LAN จำนวน 1 เส้น (ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ RevPi เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือ เชื่อมต่อผ่าน Router หรือ Access Point ก็ได้) โดยในบทความฉบับนี้เป็นการเชื่อมต่อผ่าน Router ที่มีการ Assign IP Address ในช่วง 192.168.1.xxx ให้กับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ (หากทำการเชื่อมต่อ RevPi เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง จะต้องกำหนดช่วงในการ Scan ด้วยโปรแกรม Advanced IP Scanner ในขั้นตอนที่ 1 เป็น 169.254.0.1 – 169.254.255.254)
ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้
ขั้นตอนการกำหนดค่า

1) ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรม Advanced IP Scanner เพื่อทำการสแกน หา อุปกรณ์ในเครีอข่าย ได้ โดยการกดปุ่ม Scan และสังเกตุหา IP Address ของอุปกรณ์ที่ถูกผลิตโดย KUNBUS GmbH ตามรูปด้านล่าง (ในกรณีที่มีอุปกรณ์ RevPi มากกว่า 1 ตัวในเครือข่าย ให้สังเกตจาก MAC Address ว่าเป็นอุปกรณ์ตัวไหน)

2) ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรม PuTTY เพื่อการเชื่อมต่อระหว่าง คอมพิวเตอร์ กับ RevPi ผ่านโปรโตคอล SSH ได้โดยการกำหนดค่า Session โดยใส่ IP Address ที่ ได้จากโปรแกรม Advanced IP Scanner ในข้อ 1 และกำหนด Port เป็น 22 ตามรูปด้านล่าง

3) กำหนดค่าในกลุ่ม Translation ให้ Remote Character Set เป็น UTF-8 แล้วกดปุ่ม Open ตามรูปด้านล่าง

4) จะมีหน้าต่าง ให้กรอกรายละเอียด การเข้าสู่ระบบ ตามข้อมูลด้านล่าง หากเข้าระบบได้สำเร็จ จะสามารถ Log In เข้าระบบได้ ดังรูป

  • Username: pi
  • Password: ดูได้จากสติ้กเกอร์ด้านข้างของอุปกรณ์ RevPi

error: Content is protected...