พฤษภาคม 28, 2023

การสร้างสัญญาณซ้ำเพื่อส่งไปยังตัวรับสัญญาณหลายตัว

บทความแนะนำนี้การใช้ผลิตภัณฑ์แปลงสัญญาณพร้อมไอโซเลชั่น (Isolated Signal Conditioner) ของบริษัท MTT สร้างสัญญาณซ้ำเพื่อส่งไปยังตัวรับสัญญาณหลายตัว หลาย ๆ ท่านน่าจะเคยต้องส่งสัญญาณช่องเดียวไปยังตัวรับสัญญาณหลาย ๆ ตัว ซึ่งสามารถเป็นไปได้หลายกรณี เช่น สัญญาณนี้จำเป็นต้องนำไปใช้ในระบบควบคุมแต่ละส่วน ซึ่งในกรณีนี้ถ้าเราทำการต่อสัญญาณเพียงช่องเดียวไปยังตัวรับหลาย ๆ ตัวก็อาจเกิดปัญหาสัญญาณผิดเพี้ยนเนื่องจากอิมพีแดนซ์หรือกราวนด์ลูปของระบบได้ หนึ่งมนทางเลือกที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายที่สุดก็คือ การเลือกใช้ตัวสร้างสัญญาณซ้ำออกมาหลายช่องสัญญาณ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ MTT มีรุ่นที่สามารถเอาท์พุทกระแสไฟฟ้า 4-20 mA เช่น MS3707 ที่สามารถรับอินพุทเป็นกระแสไฟฟ้า 4-20 mA และเอาท์พุทออกมา 2 ช่องสัญญาณเป็นกระแสไฟฟ้า 0-20 mA, กระแสไฟฟ้า 4-20 mA หรือเป็นแรงดันไฟฟ้า

หรือในกรณีที่ตู้คอนโทรลมีความลึกน้อยกว่า 12.5 cm เราสามารถเลือกใช้รุ่น MS3107 ซึ่งมีความหนาเพียง 4 cm ได้เช่นเดียวกัน

นอกจากกระแสไฟฟ้าแล้ว ผลิตภัณฑ์ของ MTT มีรุ่นที่สามารถเอาท์พุทแรงดันไฟฟ้า ±10V ได้อีกด้วย เช่น MS3704 ที่สามารถรับอินพุทได้ทั้งกระแสไฟฟ้า 0-20 mA, กระแสไฟฟ้า 4-20 mA หรือแรงดันไฟฟ้า ±10V และเอาท์พุทออกมา 2 ช่องสัญญาณเป็นกระแสไฟฟ้า 0-20 mA, กระแสไฟฟ้า 4-20 mA หรือเป็นแรงดันไฟฟ้า

เช่นเดียวกัน ในกรณีที่ตู้คอนโทรลมีความลึกน้อยกว่า 12.5 cm เราสามารถเลือกใช้รุ่น MS3104 ซึ่งมีความหนาเพียง 4 cm ได้

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่กล่าวมายังมีไอโซเลชั่นซึ่งช่วยป้องกันกราวนด์ลูปในตัว ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาในการต่อสัญญาณเอาท์พุทไปยังระบบควบคุมซึ่งแยกส่วนกัน

หวังว่าบทความนี้จะให้ความรู้ที่จำเป็นในการสร้างสัญญาณซ้ำไปยังตัวรับหลายตัว หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อทีมงาน Techsquare เพื่อขอความช่วยเหลือในการเลือกรุ่นที่สามารถเหมาะสมในการใช้งานได้เสมอครับ

error: Content is protected...