มิถุนายน 29, 2023

การกระจายสัญญาณ 4-20 mA ไปยังตัวรับสัญญาณมากกว่า 2 ตัว

บทความนี้แนะนำการต่ออนุกรมผลิตภัณฑ์กระจายสัญญาณ 4-20 mA ไปยังตัวรับสัญญาณมากกว่า 2 ตัว โดยปกติแล้วตัวกระจายสัญญาณ 4-20 mA จะสามารถกระจายสัญญาณไปยัง 2 จุดได้พร้อมกัน แต่มีในบางกรณีเราต้องการกระจายสัญญาณไปยังตัวรับสัญญาณมากกว่า 2 ตัว ซึ่งสามารถทำได้โดยการต่ออนุกรมอินพุทของตัวกระจายสัญญาณดังแสดงให้เห็นในตัวอย่างด้านล่างโดยใช้ MTT MS3104 ซึ่งสามารถรับสัญญาณกระแส 4-20 mA และสร้างสัญญาณซ้ำออกไปยัง 2 เอาท์พุทต่ออุปกรณ์

ปัญหาก็คือ ค่าความต้านทานอินพุทนั้นมีค่าอยู่ที่ 250 โอห์ม ซึ่งถ้าน้ำตัวรับสัญญาณสองตัวมาต่ออนุกรมกัน แรงดันที่เอาท์พุทของตัวจ่ายสัญญาณ 4-20 mA อาจจะสูงถึง 10 โวลท์และไม่สามารถทำงานได้ เพื่อแก้ปัญหานี้ ตัวรับสัญญาณกระแส 4-20 mA ของ MTT จะมีรุ่นพิเศษซึ่งมีความต้านทานอินพุทอยู่ที่ 50 โอห์มดังแสดงให้เห็นในภาพด้านล่าง

ซึ่งเมื่อนำมาต่ออนุกรมกัน 5 ตัวซึ่งสามารถส่งสัญญาณ 4-20 mA ไปยังตัวรับ 10 ตัวก็จะมีแรงดันที่ตัวจ่ายสัญญาณเพียง 5 โวลท์ ทำให้สามารถทำงานได้โดยไม่เกิดปัญหาใด ๆ ดังแสดงให้เห็นในภาพด้านล่าง

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของ MTT ยังมีไอโซเลชั่นซึ่งช่วยป้องกันกราวนด์ลูปในตัว ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาในการต่อสัญญาณเอาท์พุทไปยังระบบควบคุมซึ่งแยกส่วนกัน

หวังว่าบทความนี้จะให้ความรู้ที่จำเป็นในการกระจายสัญญาณ 4-20 mA ไปยังตัวรับสัญญาณมากกว่า 2 ตัว หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อทีมงาน Techsquare เพื่อขอความช่วยเหลือในการเลือกรุ่นที่สามารถเหมาะสมในการใช้งานได้เสมอครับ

error: Content is protected...