เมษายน 30, 2022

การเปลี่ยนอุปกรณ์ CAN Repeater ที่เลิกผลิตแล้ว

บทความนี้ สอนเทคนิค การเปลี่ยนอุปกรณ์ CAN Repeater รุ่นเก่า ที่มีการ ยกเลิก การผลิต จากทาง ผู้ผลิต บางแห่ง โดยสามารถใช้อุปกรณ์ประเภท CAN Repeater รุ่นใหม่ รวมถึง CANBridge หรือ CANnector ทดแทน เพื่อให้ระบบที่ถูกออกแบบไว้แล้ว หรือเครื่องจักร สามารถทำงานต่อเนื่องได้ โดยไม่ต้องทำการออกแบบใหม่

หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

ความสำคัญของอุปกรณ์ CAN Repeater

อุปกรณ์ CAN Repeater ในเครือข่ายการสื่อสารแบบ CAN เป็น อุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของการสื่อสาร ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น

  1. การสร้างเครือข่ายแคนบัส ให้มีลักษณะเครือข่ายเป็นแบบ Star Topology หรือ Tree Topology เป็นต้น หากไม่มีอุปกรณ์ CAN Repeater แล้วจะไม่สามารถสร้างลักษณะเครือข่ายแบบนี้ได้ หรือ
  2. การเขื่อมต่อเครือข่ายของ CAN และ CAN FD เข้าด้วยกัน ก็สามารถใช้งานอุปกรณ์ประเภท CAN Repeater ได้ เช่นกัน
  3. เพิ่มจำนวนอุปกรณ์ (Nodes) ในเครือข่ายแคนบัสเดิม
  4. ลดความยาวสายสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ (Nodes)

ทั้งนี้การใช้งานเครือข่ายจะต้องคำนึงถึงระยะทางระหว่างอุปกรณ์ ระยะทางระหว่างอุปกรณ์ตัวแรก และอุปกรณ์ตัวสุดท้ายของเครือข่าย และ Baud Rate ของอุปกรณ์ในเครือข่ายจะต้องมีค่าเท่ากัน

เครือข่าย CAN Bus ที่ไม่มีอุปกรณ์ CAN Repeater (ระยะทางระหว่างอุปกรณ์ 1 และ 6 สูงถึง 220 เมตร)

เครือข่าย CAN Bus ที่มีอุปกรณ์ CAN Repeater (ระยะทางระหว่างอุปกรณ์ 1 และ 4 หรือ 4 และ 6 ลดลงเหลือเพียง 150 เมตร)

ยกตัวอย่างการปรับปรุงระบบเครือข่ายแคนบัส

หากเครือข่ายแคนบัสที่ถูกออกแบบไว้เป็นระยะเวลานาน อาจทำให้มีอุปกรณ์ CAN Repeater รุ่นเก่า บางรายการ มีการยกเลิกการผลิตจากทางผู้ผลิตไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบที่ถูกออกแบบไว้แล้วได้ ยกตัวอย่าง เช่น ระบบที่มีการใช้การ์ดเพิ่มพอร์ตการสื่อสารแบบ CAN โดยใช้ PCIe (PCI Express) Slot เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ CAN Repeater รุ่นเก่า ที่มีการเลิกผลิตแล้ว ยี่ห้อ APOX Controls รุ่น CAN Repeater ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณในช่อง MAIN Trunk, Branch 1, Branch 2 ฯลฯ เพื่อทำการเชื่อมต่อสัญญาณไปยังระบบควบคุมมอเตอร์ ยี่ห้อ Beckhoff เป็นตัน

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ CAN Repeater ที่ถูกยกเลิกการผลิตไปแล้ว มาเป็นอุปกรณ์ CAN Repeater ตัวใหม่ได้ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างในกรณีของ CAN Repeater ด้วยกัน เช่น รุ่น CAN-CR300 ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ CAN หรือ CAN FD ได้มากถึง 4 ช่องสัญญาณ

ทำให้สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ CAN Repeater ที่เลิกผลิต เป็นอุปกรณ์ CAN Repeater รุ่นใหม่ ได้ตามรูปด้านล่าง ทั้งนี้ ผู้ใช้ยังสามารถเชื่อมต่อระบบควบคุมมอเตอร์เพิ่มเติมได้อีก 1 ชุด ที่ช่อง CAN 4 ได้อีกด้วย

error: Content is protected...