ตุลาคม 6, 2023

เริ่มต้นใช้งาน PicoScope ด้วยซอฟต์แวร์ PicoScope 7

บทความนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะเริ่มต้นใช้งาน PicoScope ได้อย่างไร? ก่อนอื่นเลย เราต้องทำการดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ก่อน โดยเราสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://www.picotech.com/downloads เลือกรุ่นของ PicoScope ที่เราต้องการใช้งานแล้วทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ PicoScope รุ่น Stable สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดว์ส เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วเลือก Install เพื่อทำการติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ของเรา เมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้ว เราสามารถต่อ PicoScope เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วดับเบิ้ลคลิ๊กไอคอน PicoScope 7 T&M บนเดสค์ทอปเพื่อเริ่มใช้งานซอฟต์แวร์ PicoScope

หลังจากนั้นเราต้องทำการเลือกว่าจะใช้งานกับ PicoScope ตัวไหนแล้วกด OK เพื่อเริ่มใช้งาน

ภาพด้านล่างแสดงหน้าจอของซอฟต์แวร์ PicosScope 7 โดยจะมีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

โดยซอฟต์แวร์ PicoScope 7 มี 3 ส่วนประกอบหลัก ๆ ได้แก่

1. เมนูทางด้านซ้าย: ใช้สำหรับตั้งค่าการประมวลผลและควบคุมการทำงาน โดยมีเมนูย่อยดังต่อไปนี้

 • Running/Stop: ใช้สำหรับเริ่มต้นและหยุดการอ่านค่าสัญญาณ
 • ส่วนควบคุมช่องสัญญาณ: ตั้งค่าในส่วนของ Vertical (ตั้งค่าแกนตั้ง), Probes (ตั้งค่าโพรบ), DSP (ตัวกรองสัญญาณและความละเอียด) และ Display (สี เสกลและออฟเซ็ท)
 • More: การประมวลผลอื่น ๆ ได้แก่ Copy as text, Copy as image, Connect device, Reset configuration, Help, Send feedback, About PicoScope 7 และ Settings (Preferences และภาษา)
 • Views: ใช้ตั้งค่าการแสดงผลหลาย ๆ รูปแบบในส่วนแสดงผล
 • Measurements: การวัด Amplitude (Minimum, Maximum, Peak to peak, Mean, RMS และ RMS ripple), Time (Frequency, Cycle time, Negative duty cycle, Positive duty cycle, Edge count, Rising edge count, Falling edge count, High pulse width, Low pulse width, Rise time, Fall time, Rising rate และ Falling rate) และ Multi-Channel (Phase แบละ Delay)
 • Math channels: ทำการคำนวณคลื่นสัญญาณ
 • DeepMeasure: วัดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของคลื่นสัญญาณ
 • Serial decoding: แปลงค่าในการสื่อสารแบบอนุกรม โดยรองรับหลากหลายรูปแบบการสื่อสาร ได้แก่ CAN, CAN FD, CAN XL, FlexRay, LIN, SENT Fast, SENT Slow, 1-Wire, I2C, I2S, I3C, PMBus, SMBus, SBS Data, SPI – SDIO, SPI – MISO/MOSI, PS/2, DALI, DMX512, BroadR-Reach, Ethernet 10BASE-T, Fast Ethernet 100BASE-TX, MODBUS ASCII, MODBUS RTU, ARINC 429, MIL-STD-1533, DCC, Manchester, RS232 / UART, Wind Sensor, USB (1.0/1.1), Quadrature และ Parallel bus
 • Reference waveforms: แสดงผลสัญญาณอ้างอิงร่วมกับคลื่นสัญญาณที่อ่านได้
 • Masks: เปิดและปิดมาสค์เพื่อระบุว่าสัญญาณผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบ
 • Rulers: เปิดและปิดการใช้งานเคอร์เซอร์
 • Actions: ใช้สำหรับตั้งค่าการทำงาน (หยุดอ่านสัญญาณ, อ่านสัญญาณใหม่, บันทึกสัญญาณ, เล่นเสียง, สร้างสัญญาณและสั่งโปรแกรมให้ทำงาน) เมื่อเกิดเหตุการณ์ On capture, On buffers full, On mask fail และ On mask pass ขึ้น
 • Notes: ใช้สำหรับใส่บันทึกเพิ่มเติมให้กับสัญญาณ

2. เมนูทางด้านบน: ใช้สำหรับตั้งค่าการแสดงผล โดยมีเมนูย่อยดังต่อไปนี้

 • Scope: ตั้งค่าการแสดงผลในแกนตั้งทั้งในส่วนของ Timebase และ Sampling โดยสามารถกด +/- เพื่อเพิ่มและลดค่าแรงดันไฟฟ้าต่อช่องในแนวตั้ง
 • Trigger: ตั้งค่าต่าง ๆ สำหรับทริกเกอร์ โดยสามารถกด +/- เพื่อเพิ่มและลดค่าเทรชโชลด์
 • Waveform: เลือกคลื่นสัญญาณที่ต้องการแสดงผลได้มากถึง 64 คลื่นสัญญาณ โดยสามารถกด +/- เพื่อเปลี่ยนหมายเลขคลื่นสัญญาณ
 • Instruments: เลือกชนิดของการแสดงผลเป็น ออสซิลโลสโคป (แสดงคลื่นสัญญาณแบบเรียลไทม์), Spectrum (แสดงคลื่นสัญญาณโดยแกนนอนเป็นความถี่สัญญาณ), XY (แกนนอนจะเป็นช่องสัญญาณแรกที่เลือกใช้งาน แกนตั้งจะเป็นช่องสัญญาณถัด ๆ ไป) และ Persistence (แสดงผลเป็นแถบสีเพื่อแสดงให้เห็นจุดซ้ำของสัญญาณในแนวตั้งและแนวนอน มักใช้ในการแสดง Eye Diagram)
 • Auto setup: ทำการตั้งค่าออสซิลโลสโคปโดยอัตโนมัติ
 • Open: เปิดไฟล์บันทึกการแสดงผล (*.psdata, *.psd) หรือการตั้งค่า (*.pssettings, *.pss)
 • Save: บันทึกการแสดงผลปัจจุบันไปยังไฟล์
 • Print: พิมพ์การแสดงผลขณะปัจจุบันออกไปยังเครื่องพิมพ์
 • Full: ใช้สำหรับแสดงผลเต็มหน้าจอด้วยสามารถกด F11 เพื่อกลับมายังหน้าจอปกติ

3. ส่วนแสดงผล: ใช้สำหรับแสดงผลสัญญาณที่อ่านเข้ามารวมถึงสัญญาณที่ได้จากการประมวลผล โดยเราสามารถกดเครื่องหมายแว่นขยายเพื่อทำการขยายสัญญาณให้มองเห็นสัญญาณได้ชัดเจนขึ้น

หวังว่าข้อมูลข้างต้นจะช่วยให้ทุกท่านสามารถใช้งาน PicoScope ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากท่านมีปัญหาติดขัดในการใช้งาน PicoScope หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จาก Pico Technology ท่านสามารถติดต่อทีมงาน เทคสแควร์ เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Download software and manuals for oscilloscopes and data loggers

The A to Z of PC oscilloscopes

error: Content is protected...