ตุลาคม 6, 2023

การใช้งาน PicoScope ร่วมกับ LabVIEW

บทความนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะใช้งาน PicoScope ร่วมกับ LabVIEW ได้อย่างไร? ก่อนอื่นเลย เราต้องทำการดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นก่อน โดยจะมีทั้งหมด 5 ซอฟต์แวร์ ได้แก่

 1. PicoSDK: ประกอบไปด้วยไดรเวอร์และไลบรารี่ที่จำเป็นสำหรับการควบคุม PicoScope โดยเราสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://www.picotech.com/downloads เลือกรุ่นของ PicoScope ที่เราต้องการใช้งานแล้วทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ PicoSDK รุ่น Stable 32 หรือ 64 บิท สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดว์ส เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วเลือก Install เพื่อทำการติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ของเรา
 2. PicoSDK driver wrapper dll: เป็นไลบรารี่สำหรับเรียกใช้งานไดรเวอร์ PicoSDK สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://github.com/picotech/picosdk-c-wrappers-binaries/archive/refs/heads/master.zip สำหรับวินโดว์ส 32 บิทให้นำไฟล์ในโฟลเดอร์ Windows 32-bit ไปไว้ที่ C:\Program Files (x86)\Pico Technology\SDK\lib และสำหรับวินโดว์ส 64 บิทให้นำไฟล์ในโฟลเดอร์ Windows 64-bit ไปไว้ที่ C:\Program Files\Pico Technology\SDK\lib
 3. ตัวอย่างการใช้งาน PicoScope กับ LabVIEW: สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://github.com/picotech/picosdk-ni-labview-examples
 4. Example Dependencies: เป็น VI ที่เรียกใช้งานโดยไฟล์ตัวอย่างของ LabVIEW สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://github.com/picotech/picosdk-ni-labview-shared เสร็จแล้วให้นำไฟล์ไปไว้ที่โฟลเดอร์ shared ในตัวอย่างของ LabVIEW ที่ดาวน์โหลดมาในข้อ 3
 5. เอกสารอ้างอิงในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม PicoScope รุ่นต่าง ๆ: สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://www.picotech.com/library/documentation โดยทำการเลือกดาวน์โหลด ไฟล์พีดีเอฟสำหรับรุ่นที่เราต้องการใช้งาน โดยในบทความนี้เราจะอ้างอิงจากเอกสาร PicoScope 2000 Series (A API) Programmer’s Guide เพื่อใช้งานกับ PicoScope 2208B MSO โดยเอกสารจะอ้างอิงกับ API ภาษา C ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับ LabVIEW และภาษาอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกัน

โดยในบทความนี้เราจะอ้างอิงตัวอย่างในโฟลเดอร์ ps2000a เพื่อใช้กับ PicoScope 2208B MSO โดยเริ่มจาก PicoScope2000aExampleEts.vi ซึ่งเป็นการอ่านสัญญาณแบบ equivalent time sampling (ETS) ซึ่งช่วยให้เราสามารถอ่านสัญญาณที่มีรูปแบบซ้ำ ๆ ได้ที่ความถี่สูงกว่าแซมปลิ้งเรท โดย front panel และ block diagram ถูกแสดงในภาพด้านล่าง

 1. เปิดไฟล์ TDMS ที่ใช้สำหรับบันทึกคลื่นสัญญาณ
 2. เรียกใช้งาน PicoScope2000vi เพื่อนำ handle และ Device Info ไปใช้ในขั้นตอนถัดไป
 3. เมื่อเข้าไปในลูปใช้ PicoScope2000vi เพื่อทำการตั้งค่าช่องสัญญาณและทริกเกอร์
 4. ใช้ PicoScope2000vi เพื่อตั้งค่าการอ่านคลื่นสัญญาณแบบ ETS
 5. ใช้ vi และ PicoScope2000aSetDataBuffers.vi เพื่อสร้างบัฟเฟอร์สำหรับเก็บคลื่นสัญญาณไว้ในหน่วยความจำ
 6. เข้าไปในลูปชั้นใน vi เริ่มอ่านคลื่นสัญญาณตามขนาดที่ระบุไว้ แล้ว PicoScope2000aIsReady.vi จะทำการรอจนกระทั่งอ่านคลื่นสัญญาณเสร็จสิ้น
 7. PicoScope2000vi ทำการอ่านค่าในแกนเวลา PicoScope2000aGetValues.vi ทำการอ่านว่ามีคลื่นสัญญาณกี่จุด?
 8. PicoScope2000aGetTimebasevi ทำการอ่านคุณสมบัติของคลื่นสัญญาณ PicoReadPicoMultiBuffers.vi ทำการอ่านค่าในบัฟเฟอร์ออกมาแล้วแปลงค่าจากข้อมูลดิบเป็นเลขทศนิยมด้วย PicoScopeAdcToVolts.vi แล้วแสดงผล
 9. ทำการบันทึกค่าข้อมูลดิบลงไฟล์ TDMS
 10. เมื่อหยุดทำงาน vi จะทำการเคลียร์บัฟเฟอร์ PicoScope2000aClose.vi หยุดทำการติดต่อกับ PicoScope และปิดไฟล์ TDMS

อีกตัวอย่างที่เราจะเรียนรู้คือ PicoScope2000aExampleAWG.vi ซึ่งเป็นตัวอย่างในการสร้างสัญญาณโดยใช้ฟังค์ชัน AWG โดย front panel และ block diagram ถูกแสดงในภาพด้านล่าง

 1. เมื่อเริ่มต้นการทำงาน มีการเรียกใช้งาน PicoScope2000vi เพื่อนำ handle และ Device Info ไปใช้ในขั้นตอนถัดไป
 2. เข้าไปในส่วนของลูป มีการเรียกใช้ PicoScope2000vi เพื่อควบคุม AWG โดยทำการป้อนพารามิเตอร์ Standard Waveform Settings (การตั้งค่าเกี่ยวกับการกวาดความถี่), General AWG Settings (ประเภทของคลื่นสัญญาณ ขนาดและทริกเกอร์) และ Arbitrary Waveform Settings (ไฟล์คลื่นสัญญาณ)
 3. ในกรณีที่เรียกใช้งาน Software Trigger จะมีการตรวจสอบการกดปุ่ม Software Trigger ใน case structure เพื่อส่ง Software Trigger ไปยัง PicoScope
 4. หลังจากนั้นทำการตรวจสอบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่?
 5. ทำการตรวจสอบว่ามีการกดปุ่มอัพเดทเพื่อเปลี่ยนค่าของคลื่นสัญญาณหรือกดปุ่มหยุดการทำงาน
 6. ปิดการติดต่อกับ PicoScope เมื่อออกจากลูป

หวังว่าบทความข้างต้นจะช่วยให้ท่านสามารถใช้งาน PicoScope ร่วมกับ LabVIEW ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถติดต่อทีมงาน เทคสแควร์ เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน PicoScope หรือผลิตภัณฑ์จาก Pico Technology ร่วมกับ LabVIEW หรือภาษาโปรแกรมมิ่งอื่น ๆ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Pico Technology Github

PicoScope Library Documentation

error: Content is protected...