ตุลาคม 6, 2023

การเลือกใช้งาน PicoScope สำหรับออโตโมทีฟ

บทความนี้เราจะแนะนำทุกท่านให้รู้จักกับออสซิลโลสโคปสำหรับงานทางด้านออโตโมทีฟโดยเฉพาะ ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าออสซิลโลสโคปสำหรับงานทางด้านออโตโมทีฟแตกต่างจากออสซิลโลสโคปธรรมดาอย่างไร?

1. มีการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์โพรบที่ชาญฉลาด ในการวัดสัญญาณออโตโมทีฟ บ่อยครั้งเราจำเป็นต้องวัดค่าทางฟิสิกส์ที่ไม่ใช่สัญญาณทางไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยี PicoBNC+® ทำให้เราสามารถวัดสัญญาณเหล่านี้ได้โดยตรงผ่านการตั้งค่าในซอฟต์แวร์ โดยอินเตอร์เฟซแบบนี้ยังสามารถใช้งานได้กับสายสัญญาณ BNC แบบปกติอีกด้วย

2. มีการแสดงสถานะของช่องสัญญาณที่ชัดเจนบนตัวฮาร์ดแวร์ทำให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

3. มีเทคโนโลยีโฟลทติ้งอินพุทในการช่วยวัดสัญญาณแรงดันไฟฟ้าสูงได้

4. มีทริกเกอร์แบบดิจิตอลที่ล้ำสมัย เช่น สามารถตรวจจับเมือสัญญาณดิจิตอลหายไป เป็นต้น

5. มีตัวกรองสัญญาณด้วยฮาร์ดแวร์ทำให้สามารถใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่สัญญาณรบกวนสูงในยานพาหนะได้

6. สามารถทำการวัดความถี่ได้ด้วยฮาร์ดแวร์โดยตรงซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเซนเซอร์ในยานพาหนะ เช่น เซนเซอร์ MAF เป็นต้น

7. ที่สำคัญที่สุด สามารถใช้งานร่วมกับ PicoScope Automotive ซึ่งมีหลากหลายความสามารถที่จำเป็นสำหรับงานออโตโมทีฟ ได้แก่

  • เทคโนโลยี ConnectDetect® สำหรับตรวจจับการเชื่อมต่อสัญญาณ
  • สามารถจัดเก็บคลื่นสัญญาณได้ถึง 25 ล้านจุดซึ่งจำเป็นในการตรวจจับสัญญาณเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
  • มีฟังค์ชั่นที่ช่วยในการสร้างสัญญาณสื่อสารในระบบออโตโมทีฟได้อย่างง่ายดาย
  • มีฟังค์ชั่นในการวิเคราะห์เฉพาะทางด้านออโตโมทีฟ เช่น การวิเคราะห์แบตเตอรี่ การวิเคราะห์ลูกสูบ และ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน เป็นต้น
  • มีตัวช่วยเหลือสำหรับการทดสอบทางออโตโมทีฟให้เริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดาย

โดย PicoScope สำหรับออโตโมทีฟมีให้เลือกใช้งานทั้งหมด 9 รุ่นดังแสดงในตารางด้านล่าง

รุ่น

ช่องสัญญาณอะนาล็อก

ความละเอียด

แรงดันไฟฟ้า

แบนด์วิธ

แซมปลิ้งเรท

หน่วยความจำ

ตัวสร้างสัญญาณ

PicoBNC+®

3223

2

12 บิต

±50 V, ±20 V, ±10 V, ±5 V, ±2 V, ±1 V, ±500 mV, ±200 mV, ±100 mV, ±50 mV, ±20 mV

10 MHz

20 MS/s

512 kS

ไม่มี

ไม่ซัพพอร์ท

3423

4

12 บิต

±50 V, ±20 V, ±10 V, ±5 V, ±2 V, ±1 V, ±500 mV, ±200 mV, ±100 mV, ±50 mV, ±20 mV

10  MHz

20 MS/s

512 kS

ไม่มี

ไม่ซัพพอร์ท

4223

2

12 บิต

±100 V, ±50 V, ±20 V, ±10 V, ±5 V, ±2 V, ±1 V, ±500 mV, ±200 mV, ±100 mV, ±50 mV

20 MHz

80 MS/s

32 MS

ไม่มี

ไม่ซัพพอร์ท

4423

4

12 บิต

±100 V, ±50 V, ±20 V, ±10 V, ±5 V, ±2 V, ±1 V, ±500 mV, ±200 mV, ±100 mV, ±50 mV

20 MHz

80 MS/s

32 MS

ไม่มี

ไม่ซัพพอร์ท

4823

8

12 บิต

±50 V, ±20 V, ±10 V, ±5 V, ±2 V, ±1 V, ±500 mV, ±200 mV, ±100 mV, ±50 mV

20 MHz

80 MS/s

32 MS

มี

ไม่ซัพพอร์ท

4225

2

12 บิต

±200 V, ±100 V, ±50 V, ±20 V, ±10 V, ±5 V, ±2 V, ±1 V, ±500 mV, ±200 mV, ±100 mV, ±50 mV

20 MHz

400 MS/s

250 MS

ไม่มี

ไม่ซัพพอร์ท

4425

4

12 บิต

±200 V, ±100 V, ±50 V, ±20 V, ±10 V, ±5 V, ±2 V, ±1 V, ±500 mV, ±200 mV, ±100 mV, ±50 mV

20 MHz

400 MS/s

250 MS

ไม่มี

ไม่ซัพพอร์ท

4225A

2

12 บิต

±200 V, ±100 V, ±50 V, ±20 V, ±10 V, ±5 V, ±2 V, ±1 V, ±500 mV, ±200 mV, ±100 mV, ±50 mV

20 MHz

400 MS/s

250 MS

ไม่มี

ซัพพอร์ท

4425A

4

12 บิต

±200 V, ±100 V, ±50 V, ±20 V, ±10 V, ±5 V, ±2 V, ±1 V, ±500 mV, ±200 mV, ±100 mV, ±50 mV

20 MHz

400 MS/s

250 MS

ไม่มี

ซัพพอร์ท

นอกจากนี้ PicoScope สำหรับออโตโมทีฟยังมีการจัดเป็นชุดคิทเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและเหมาะสมกับงานเฉพาะด้าน เช่น

  • ชุดคิทสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle kit): ประกอบไปด้วยโพรบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานร่วมกับยานยนต์ไฟฟ้า

  • ชุดคิทสำหรับยานพาหนะขนาดใหญ่ (Off-Highway kit): ประกอบไปด้วยโพรบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานร่วมกับยานพาหนะขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก หรือ เรือ เป็นต้น

  • ชุดคิทสำหรับวัดความดัน (Pressure Sensor kit): ชุดคิทพร้อมใช้งานร่วมกับเซนเซอร์ WPS500X สำหรับตรวจสอบความดันในกระบอกสูบ

  • ชุดคิทสำหรับวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Noise and Vibration kit): ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับวิเคราะห์การสั่นสะเทิอน เช่น แม่เหล็ก ไมโครโฟน และ เซนเซอร์วัดความเร่ง เป็นต้น

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ท่านสามาถเลือกใช้งาน PicoScope ที่เหมาะสมสำหรับงานออโตโมทีฟ ท่านสามารถติดต่อทีมงาน เทคสแควร์ เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PicoScope หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จาก Pico Technology

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Automotive Oscilloscopes

error: Content is protected...