กุมภาพันธ์ 2, 2016

การโอนย้ายไฟล์ ระหว่างคอมพิวเตอร์ และ RevPi Controller ผ่าน sFTP

บทความนี้สอนการใช้งาน การโอนย้ายไฟล์ ระหว่างคอมพิวเตอร์ และ RevPi Controller ผ่าน sFTP

หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

อุปกรณ์ที่ต้องใช้
  • คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
  • อุปกรณ์ RevPi Core 3 หรือ RevPi Connect
  • สาย Ethernet หรือสาย LAN
ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้
  • โปรแกรม WinSCP
ขั้นตอนการกำหนดค่า

1) ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ RevPi เครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบ LAN และตั้งระบบให้อยู่ในวง LAN เดียวกัน

2) เปิดโปรแกรม WinSCP จะปรากฏหน้าต่าง “Login” ดังรูป

  • หากไม่ปรากฏหน้าต่าง “Login” ให้คลิ๊กปุ่ม New Session ที่แถบเครื่องมือ

3) กรอก Hostname เป็น ip address ของอุปกรณ์ RevPi และกรอก username และ password ที่ใช้ในการ login RevPi (สามารถดูค่าเริ่มต้นในการ login ได้จากด้านข้างอุปกรณ์ RevPi)

4) (Optional) คลิ๊ก Save เพื่อทำการบันทึกการตั้งค่านี้ไว้ใช้ครั้งต่อไป

5) (Optional) จะปรากฏหน้าต่าง “Save session as site” ดังรูป สามารถตั้งชื่อ Site name ได้ตามต้องการ

  • ติ๊กที่ช่อง “Save password” ถ้าต้องการบันทึก password (ไม่แนะนำ)
  • ติ๊กที่ช่อง “Create desktop shortcut” ถ้าต้องการให้สร้าง shortcut เพื่อเข้าถึงอุปกรณ์ RevPi นี้ในครั้งต่อไป

6) คลิ๊กปุ่ม Login

7) ระบบอาจจะแจ้งเตือนการเข้าถึง unknown server ให้คลิ๊กปุ่ม Yes

8) หลังจาก Login เสร็จสมบูรณ์จะปรากฏหน้าต่างดังรูป โดยด้านซ้ายจะเป็นไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดังแสดงในกรอบสีน้ำเงิน) ส่วนด้านขวาจะเป็นไฟล์บนอุปกรณ์ RevPi (ดังแสดงในกรอบสีส้ม)

  • คลิ๊กที่ที่อยู่ไฟล์สุดท้าย บนแถบที่อยู่ไฟล์ เพื่อเลือกที่อยู่ไฟล์ใหม่
  • สามารถ ลาก วาง ไฟล์ที่ต้องการบนฝั่ง เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ RevPi ได้ตามต้องการ
  • ถ้าต้องการลบไฟล์ ให้เลือกที่ไฟล์ที่ต้องการลบ แล้วกด Delete หรือคลิ๊กขวาไฟล์ที่ต้องการแล้วเลือก Delete

error: Content is protected...