กุมภาพันธ์ 2, 2016

สอนการใช้งาน Python ในอุปกรณ์ RevPi Controller (Core / Connect)

บทความนี้ สอน การใช้งานโปรแกรม Python บน อุปกรณ์ RevPi Controller เช่น RevPi Core และ RevPi Connect ได้อย่างง่ายดาย

ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรม Python3 บน อุปกรณ์ RevPi Controller เช่น RevPi Core 3 / RevPi Core 3+ / RevPi Connect / RevPi Connect+ ได้ทันที เนื่องจากอุปกรณ์ RevPi Controller มีการติดตั้งโปรแกรม Python3 มาให้แล้ว โดยทำการกำหนดค่าตามขั้นตอนด้านล่าง

หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

การกำหนดค่าเริ่มต้น
 1. ทำการ เชื่อมต่อ อุปกรณ์ ทั้งหมด ตามบทความ การใช้งาน RevPi ผ่านโปรโตคอล SSH แบบรีโมท
 2. ทำการ กำหนดค่า RevPi Core 3 ให้สามารถ เริ่มต้น การทำงานด้วย GUI Mode ได้ ตามบทความ สอนการกำหนดค่าอุปกรณ์ RevPi Core / RevPi Core 3 ให้เริ่มต้นการทำงานด้วย GUI Mode
 3. ทำการ กำหนดค่า RevPi Core 3 ให้สามารถ ใช้งาน Remote Desktop ได้ ตามบทความ สอนการใช้ Remote Desktop กับ RevPi Core / RevPi Core 3
ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้
 • โปรแกรม PuTTY

*หมายเหตุ: ผู้ใช้ต้องทำการกำหนดค่าอุปกรณ์ RevPi Controller (Core / Connect) ให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ RevPi ผ่านโปรโตคอล SSH ก่อน จึงจะสามารถกำหนดค่าอุปกรณ์ ให้เริ่มต้นทำงานด้วย GUI Mode ได้ (สามารถดูวิธีกำหนดค่าได้จากบทความ การใช้งาน RevPi ผ่านโปรโตคอล SSH แบบรีโมท)

1) เปิดหน้า Web Browser บนคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ IP Address ของอุปกรณ์ RevPi Core 3 และ ทำการ Login ตาม รายละเอียด ดังต่อไปนี้

 • Username: admin
 • Password: ดูได้จากสติ้กเกอร์ด้านข้างของอุปกรณ์ RevPi

2) เลือก แท็บ SERVICES ให้ทำการ Enable 1 รายการ ดังนี้ และกดปุ่ม SAVE ALL

 • Enable RevPiPyLoad

3) กำหนดค่า Configuration ของ RevPi ใน PiCtory ให้ตรงตามอุปกรณ์จริง และกดเมนูตามขั้นตอนด้านล่าง

 • File
  • Save as
  • Save as Start-Config.
  • Load Start-Config.
 • Tools
  • Reset Driver

4) ใช้โปรแกรม VNC Viewer เข้าไปยังอุปกรณ์ RevPi Core 3 แล้วเปิดโปรแกรม Python 3 (IDLE)

5) พิมพ์คำสั่งตามรายการด้านล่าง เพื่อทดสอบอ่านค่า RevPiLED ที่ตั้งชื่อไว้ใน PiCtory

import revpimodio2
revpi = revpimodio2.RevPiModIO(autorefresh=True)
print("RevPiLED = " + str(revpi.io.RevPiLED.value))
revpi.cleanup()

6) พิมพ์คำสั่งตามรายการด้านล่าง เพื่อทดสอบกำหนดค่า RevPiLED ที่ตั้งชื่อไว้ใน PiCtory โดยการกำหนดค่า 1 เป็นการเปิดไฟ LED A1 และการกำหนดค่า 0 เป็นการปิดไฟ LED A1

import revpimodio2
revpi = revpimodio2.RevPiModIO(autorefresh=True)
revpi.io.RevPiLED.value = 1
revpi.cleanup()
error: Content is protected...