กุมภาพันธ์ 2, 2016

การใช้ Wi-Fi บน RevPi ด้วย Edimax N150 [Bullseye]

บทความนี้ สอน การใช้งาน RevPi Controller เช่น RevPi Core / RevPi Connect ผ่านการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi โดยใช้อุปกรณ์ Wi-Fi Nano USB Adapter ยี่ห้อ Edimax รุ่น N150

ผู้ใช้สามารถใช้งานอุปกรณ์ RevPi Core, RevPi Core 3 และ RevPi Connect เขื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ไปยัง Router / Access Point หรือ Mobile Hotspot ที่สร้างขึ้น จาก โทรศัพท์มือถือ Smart Phone ได้โดยการกำหนดค่าตามรายละเอียดด้านล่าง

หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

อุปกรณ์ที่ต้องใช้
  • คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
  • อุปกรณ์ RevPi Core / RevPi Core 3 หรือ RevPi Connect พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ
  • อุปกรณ์ Wi-Fi Nano USB Adapter ยี่ห้อ Edimax รุ่น N150

ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้
  • โปรแกรม PuTTY
ขั้นตอนการกำหนดค่า

1) ผู้ใช้ต้องทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ RevPi เข้ากับเครือข่ายแบบ LAN และสามารถใช้งาน RevPi ผ่านโปรโตคอล SSH แบบรีโมท ได้ก่อน ตามหัวข้อด้านล่าง

การใช้งาน RevPi ผ่านโปรโตคอล SSH แบบรีโมท

2) พิมพ์คำสั่ง lsusb เพื่อตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์อะไรเชื่อมต่ออยู่ที่พอร์ต USB ของ RevPi หรือไม่ ซึ่งโดยปกติแล้ว หากไม่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ใด ๆ จะปรากฏ 3 รายการ ตามรูปด้านล่าง

3) ให้ทำการเสียบอุปกรณ์ Wi-Fi Nano USB Adapter ยี่ห้อ Edimax รุ่น N150 เข้าที่พอร์ต USB ของอุปกรณ์ RevPi แล้ว พิมพ์คำสั่ง lsusb อีกครั้งหนึ่ง จะปรากฏ 4 รายการ โดยมีอุปกรณ์ของ Edimax Technology เพิ่มเติมขึ้นมา ตามรูปด้านล่าง

4) ทำการติดตั้งโปรแกรม Header โดยใช้คำสั่งด้านล่าง

sudo apt-get install raspberrypi-kernel-headers

5) ทำการติดตั้งโปรแกรม Network Manager โดยใช้คำสั่งด้านล่าง

sudo apt install network-manager network-manager-gnome

6) ทำการ Clone ไฟล์จาก github โดยใช้คำสั่งด้านล่าง

git clone https://github.com/lwfinger/rtl8188eu.git
cd rtl8188eu

7) ทำการ Compile และติดตั้ง Driver โดยใช้คำสั่งด้านล่าง

make
sudo make install

8) ทำการ Reboot โดยใช้คำสั่งด้านล่าง

sudo reboot

9) เมื่อระบบเข้ามายังหน้า Desktop จะสามารถคลิกที่ไอคอนด้านขวาเพื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ทันที

error: Content is protected...