เมษายน 1, 2023

วิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปลงสัญญาณของบริษัท MTT

บทความนี้สอนวิธีเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปลงสัญญาณพร้อมไอโซเลชั่น (Isolated Signal Conditioner) ของบริษัท MTT ผลิตภัณฑ์แปลงสัญญาณมีไว้สำหรับแปลงสัญญาณให้อยู่ในรูปแบบที่ทำการวัดได้ง่าย เช่น แรงดันไฟฟ้าจากเทอร์โมคัปเปิ้ลซึ่งมีขนาดอยู่ในระดับมิลลิโวลท์และไม่สามารถทำการวัดด้วยเครื่องมือวัดทั่ว ๆ ไปได้ ผลิตภัณฑ์แปลงสัญญาณจะช่วยขยายแรงดันไฟฟ้าไปอยู่ในระดับที่ทำการวัดได้ง่าย เช่น 0 ถึง 10 โวลท์หรือแปลงไปเป็นกระแสไฟฟ้าในระดับที่ทำการวัดได้ง่าย เช่น 4 ถึง 20 มิลลิแอมป์เป็นต้นได้ ในส่วนของไอโซเลชั่นนั้นช่วยทำการแยกสัญญาณไฟฟ้าเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนและยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดกราวนด์ลูปขึ้นในวงจร

สำหรับผลิตภัณฑ์แปลงสัญญาณพร้อมไอโซเลชั่นของบริษัท MTT จะแบ่งออกเป็น 5 ซีรี่ส์ ได้แก่

1. MS2900 Series: โมดูลแปลงสัญญาณพร้อมไอโซเลชั่นขนาดกะทัดรัดพร้อมเอาท์พุท 2 ช่องสัญญาณ ข้อดีของโมดูลแบบนี้คือ เราไม่จำเป็นต้องถอดสายสัญญาณเมื่อราต้องการเปลี่ยนโมดูล

2. MS3000 Series: โมดูลแปลงสัญญาณพร้อมไอโซเลชั่นแบบเทอร์มินัลบล๊อคขนาดกะทัดรัดพร้อมเอาท์พุท 1 ช่องสัญญาณ

3. MS3100 Series: โมดูลแปลงสัญญาณพร้อมไอโซเลชั่นแบบเทอร์มินัลบล๊อคพร้อมเอาท์พุท 1 หรือ 2 ช่องสัญญาณ

4. MS3700 Series: โมดูลแปลงสัญญาณพร้อมไอโซเลชั่นแบบปลั๊กอินพร้อมเอาท์พุท 1 หรือ 2 ช่องสัญญาณ ข้อดีของโมดูลแบบนี้คือ เราไม่จำเป็นต้องถอดสายสัญญาณเมื่อเราต้องการเปลี่ยนโมดูล

5. MS3900 Series: โมดูลแปลงสัญญาณพร้อมไอโซเลชั่นพร้อมเอาท์พุท 2 ช่องสัญญาณ ความพิเศษของรุ่นนี้คือ จะมีการรวมสัญญาณเอาท์พุทช่องที่ 1 ของทุกโมดูลต่อไปยังอินเตอร์เฟซ DB37 ทำให้สามารถต่อใช้งานกับการ์ดดาต้าแอคควิซิชั่นได้อย่างง่ายดาย

ในส่วนของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ลูกค้าอาจใช้แผนผังด้านล่างช่วยประกอบการตัดสินใจ

หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อทีมงานเทคสแควร์

  1.  

error: Content is protected...