กุมภาพันธ์ 2, 2016

การตั้งค่าให้โปรแกรม Python เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด RevPi

บทความนี้สอนการตั้งค่าให้โปรแกรมที่เขียนด้วย Python เริ่มทำงานเมื่อโดยอัตโนมัติเมื่อ RevPi เริ่มทำงาน ก่อนอื่นเราต้องทำการติดตั้งRevPiPyLoad ลงบน RevPi ก่อนโดยการเชื่อมต่อกับ RevPi ผ่านโปรโตคอล SSH แล้วใช้คำสั่งด้านล่างติดตั้ง RevPiPyLoad

หลังจากนั้นเราต้องทำการตั้งค่าให้เซิร์ฟเวอร์ XML-RPC ทำงานโดยการแก้ค่า xmlrpc ในไฟล์ /etc/revpipyload/revpipyload.conf ให้เป็น 1 ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้โปรแกรม nano

หลังจากแก้ค่าให้ xmlrpc = 1 แล้วเราต้องทำการแก้ค่า plcworkdir ให้เป็นโฟลเดอร์ที่เราทำการเก็บโปรแกรมไพธอนของเราไว้และแก้ค่า plcprogram ให้เป็นโปรแกรมไพธอนของเรา แล้วจึงกด Ctrl+x เพื่อปิดไฟล์และกด y และ Enter เพื่อทำการบันทึก

หลังจากนั้นเราต้องอนุญาตให้เซอร์วิส RevPiPyload ทำงานโดยใช้บราวเซอร์บนคอมพิวเตอร์เข้าไปยังไอพีแอดเดรสของ RevPi แล้วเข้าไปยังแท๊บ SERVICES เลือก Enabled ที่ Enable/Disable RevPiPyload แล้วกด SAVE ALL เพื่อทำการบันทึกค่า

สุดท้ายเมื่อเราทำการรีบู้ท RevPi โปรแกรมไพธอนที่เราตั้งค่าไว้ใน plcprogram จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อ RevPi เริ่มทำงาน

หวังว่าบทความนี้จะให้ความรู้ที่จำเป็นในการตั้งค่าให้โปรแกรมที่เขียนด้วย Python เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อ RevPi เริ่มทำงาน

หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

การใช้งาน RevPi ผ่านโปรโตคอล SSH แบบรีโมท

error: Content is protected...