เมษายน 14, 2024

การตรวจสอบรอยรั่ว ในงานเชื่อมด้วยเทคโนโลยี อะคูสติคอีมิชชั่น

ภาพรวม

เทคโนโลยี Acoustic Emission Sensor หรือหัววัดอะคูสติกอีมิชชั่น เหมาะสำหรับการทดสอบแบบไม่ทำลายหรือ Non-Destructive Test (NDT) โดยใช้วิธีการสร้างสัญญาณเสียงที่มีขนาดต่ำและฟังสัญญาณที่สะท้อนกลับมาเพื่อทำการวิเคราะห์และตรวจจับรอยแตก การสึกหรอของวัสดุ ความเสียหายของท่อ รอยรั่วหรือรอยร้าวของโครงสร้างแบบต่าง ๆ โดยเทคโนโลยีนี้สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือวัดเพื่อเก็บข้อมูล (Data Logger) ได้หลากหลายประเภท สามารถใช้งานได้ทั้งแบบพกพา (Portable) เพื่อการตรวจสอบภาคสนามหรือในห้องทดสอบ (Lab) ก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำการตรวจจับสัญญาณแบบเรียลไทม์ (Online Monitoring) ได้เป็นอย่างดี

เทคโนโลยีอะคูสติคอีมิชชั่นช่วยในการตรวจสอบรอยรั่วซึมของงานเชื่อมได้อย่างไร?

วิธีการตรวจสอบรอยรั่วซึมของงามเชื่อมแบบดั้งเดิมนั้นจะใช้วิธีการบรรจุของไหลเข้าไปในชิ้นงานแล้วจึงทำการตรวจสอบการรั่วซึมของของไหลไม่ว่าจะด้วยการมองหาหรือการฟังเสียง ซึ่งวิธีการนี้นอกจากจะสิ้นเปลืองเวลาแล้ว ตัวระบบเองยังติดตั้งค่อนข้างยุ่งยากและใช้กำลังคนในการตรวจสอบมาก ทั้งยังมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้สูง ในขณะที่การใช้งานเทคโนโลยีอะคูสติคอีมิชชั่นนั้น เราเพียงทำการติดตั้งเซนเซอร์ลงบนชิ้นงาน เซนเซอร์จะทำการสร้างสัญญาณเสียงขึ้นมา สัญญาณเสียงที่สร้างขึ้นจะสะท้อนกับรอยรั่วซึมซึ่งเซนเซอร์จะสามารถตรวจจับได้ จากนั้นจึงทำการประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์เพื่อตรวจหาตำแหน่งรั่วซึมต่อไป

การออกแบบสถาปัตยกรรมในการตรวจสอบ

ในการใช้งานจริงนั้นเราจะทำการติดตั้งเซนเซอร์ไว้ 2 ตัวที่ปลายแต่ละด้านของรอยเชื่อมที่ต้องการทดสอบ สาเหตุที่ต้องใช้เซนเซอร์ 2 ตัวนั้นเพื่อที่จะช่วยระบบตำแหน่งของการรั่วซึมได้อย่างแม่นยำ เซนเซอร์ทั้งสองตัวจะถูกต่อเข้ากับโหนดที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซนเซอร์และอ่านสัญญาณกลับมาก่อนจะแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วส่งผ่านพอร์ตยูเอสบีเพื่อส่งไปประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ต่อไป เซนเซอร์ที่เลือกใช้งานจะเป็นรุ่น R15a ซึ่งจะเป็นเซนเซอร์ความไวสูงทำงานที่ความถี่ 150kHz เซนเซอร์นี้จะเหมาะสำหรับการใช้งานเอนกประสงค์รวมถึงการตรวจสอบการรั่วซึมบนรอยเชื่อมด้วย

บทสรุป

การใช้งานเทคโนโลยีอะคูสติคอีมิชชั่นในการตรวจสอบรอยรั่วซึมของงานเชื่อมนั้นมีประโยชน์มากมายหลายประการ ได้แก่

  • ลดความซับซ้อนในการติดตั้ง
  • ใช้ระยะเวลาในการทดสอบสั้นกว่าเนื่องจากเป็นการทดสอบโดยระบบอัตโนมัติ
  • มีความแม่นยำสูงกว่า
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ง่ายเนื่องจากสามารถบันทึกข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงด้วย

หากผู้อ่านมีคำถามเพิ่มเติม สามารถ ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีอะคูสติคอีมิชชั่นในโครงการประเภทต่าง ๆ ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สอนการใช้งานเทคโนโลยีอะคูสติคอีมิชชั่น

error: Content is protected...