เมษายน 22, 2024

การแปลงสัญญาณ CAN เพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยโปรโตคอล TCP/IP

หลายครั้งเราต้องเชื่อมต่อเครือข่าย CAN กับอุปกรณ์อื่น ๆ ผ่านเครือข่าย Ethernet หรือ Wifi ซึ่งรองรับโดยอุปกรณ์ที่หลากหลาย

กรุณากดที่ Read more เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
เมษายน 22, 2024

การบันทึกสัญญาณ CAN แบบอัตโนมัติในยานพาหนะ

การบันทึกสัญญาณ CAN แบบอัตโนมัตินั้นมีความต้องการที่แตกต่างไปจากการบันทึกสัญญาณ CAN ธรรมดาและจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์อินเตอร์เฟซที่เหมาะสม

กรุณากดที่ Read more เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
เมษายน 14, 2024

การวัดความแข็งแรง ของ แผงวงจรพิมพ์ ด้วย สเตรนเกจ แบบโรเซ็ทท์

การประยุกต์ใช้เสตรนเกจแบบโรเซ็ทท์ในการวัดความแข็งแรงของแผ่นวงจรพิมพ์

กรุณากดที่ Read more เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
เมษายน 14, 2024

การตรวจสอบรอยรั่ว ในงานเชื่อมด้วยเทคโนโลยี อะคูสติคอีมิชชั่น

การตรวจสอบรอยรั่วในงสานเชื่อมด้วยเทคโนโลยีอะคูสติคอีมิชชั่น

กรุณากดที่ Read more เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
เมษายน 14, 2024

การตรวจจับตำแหน่งของโพรงปลวก ในเนื้อไม้ด้วยเทคโนโลยี อะคูสติคอีมิชชั่น

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอะคูสติคอีมิชชั่นในการตรวจจับตำแหน่งของปลวกในเนื้อไม้

กรุณากดที่ Read more เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
เมษายน 14, 2024

การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ ด้วยเทคโนโลยี อะคูสติคอีมิชชั่น

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอะคูสติคอีมิชชั่นเพื่อทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ

กรุณากดที่ Read more เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
กุมภาพันธ์ 2, 2016

การประยุกต์ใช้ MTT MS3701 เพื่อเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ Thermocouple สำหรับ RevPi AIO

การประยุกต์ใช้ MTT MS3701 เพื่อเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ Thermocouple สำหรับ RevPi AIO

กรุณากดที่ Read more เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more
error: Content is protected...