เมษายน 14, 2024

การตรวจจับตำแหน่งของโพรงปลวก ในเนื้อไม้ด้วยเทคโนโลยี อะคูสติคอีมิชชั่น

ภาพรวม

เทคโนโลยี Acoustic Emission Sensor หรือหัววัดอะคูสติกอีมิชชั่น เหมาะสำหรับการทดสอบแบบไม่ทำลายหรือ Non-Destructive Test (NDT) โดยใช้วิธีการสร้างสัญญาณเสียงที่มีขนาดต่ำและฟังสัญญาณที่สะท้อนกลับมาเพื่อทำการวิเคราะห์และตรวจจับรอยแตก การสึกหรอของวัสดุ ความเสียหายของท่อ รอยรั่วหรือรอยร้าวของโครงสร้างแบบต่าง ๆ โดยเทคโนโลยีนี้สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือวัดเพื่อเก็บข้อมูล (Data Logger) ได้หลากหลายประเภท สามารถใช้งานได้ทั้งแบบพกพา (Portable) เพื่อการตรวจสอบภาคสนามหรือในห้องทดสอบ (Lab) ก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำการตรวจจับสัญญาณแบบเรียลไทม์ (Online Monitoring) ได้เป็นอย่างดี

เทคโนโลยีอะคูสติคอีมิชชั่นช่วยในการตรวจจับตำแหน่งของโพรงปลวกในเนื้อไม้ได้อย่างไร?

โดยปกติแล้วเมื่อปลวกเริ่มกินเนื้อไม้จะก่อให้เกิดโพรงขึ้นในเนื้อไม้ ซึ่งการที่เราจะตรวจพบได้เราจำเป็นต้องตัดโค่นต้นไม้ลงมาซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายโดยไม่จำเป็นหรือจะรอให้ตรวจพบเมื่อถึงเวลาตัดไม้ก็เกิดความเสียหายมากเกินกว่าจะรับได้ วิธีที่ดีที่สุดคือ การตรวจจับเป็นระยะโดยไม่ต้องทำลายเนื้อไม้ซึ่งเทคโนโลยีอะคูสติคอีมิชชั่นสามารถช่วยในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี วิธีการก็คือ หัวเซนเซอร์อะคูสติคอีมิชชั่นจะทำการปล่อยคลื่นเสียงเข้าไปในเนื้อไม้ เมื่อคลื่นเสียงแพร่เข้าไปในเนื้อไม้แล้วเจอตัวกลางที่มีลักษณะแตกต่างไป เช่น โพรงในเนื้อไม้ ก็จะมีรูปแบบการสะท้อนกลับที่แตกต่างออกไปซึ่งสามารถตรวจจับได้จากสัญญาณที่สะท้อนกลับมาแล้วทำการวิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์เพื่อหาตำแหน่งของโพรงที่เกิดขึ้นแล้วจึงทำการแก้ไขก่อนที่จะลุกลามเกินจนเสียเนื้อไม้ไปมากเกินเยียวยา

การออกแบบสถาปัตยกรรมในการตรวจจับ

สำหรับงานนี้เซนเซอร์ซีรี่ส์ R6 Alpha ถูกเลือกใช้งานเนื่องจากตัวเซนเซอร์นั้นทำงานที่ความถี่ 60kHz ซึ่งเป็นความถี่ที่เหมาะสมกับเนื้อไม้ ตัวเซนเซอร์นั้นถูกออกแบบมาใช้กับงานทั่ว ๆ ไปซึ่งสามารถรองรับการตรวจจับโพรงปลวกในนื้อไม้ได้เป็นอย่างดี โดยตัวเซนเซอร์จะถูกต่อเข้ากับ 2/4/6C Preamplifier ซึ่งสามารถขยายสัญญาณได้ 20, 40 หรือ 60dB ทำให้สามารถตรวจจับสัญญาณได้แม้โพรงปลวกจะมีขนาดเล็ก โดย NI Digitizer จะถูกต่อเข้ากับ Preamplifier เพื่อทำการอ่านสัญญาณที่ได้เข้ามายังคอมพิวเตอร์เพื่อทำการวิเคราะห์โดยซอฟต์แวร์สำเร็จรูปต่อไป นอกจากนี้ในส่วนของฟังค์ชั่นเพิ่มเติมที่ไม่สามารถรองรับด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เราสามารถใช้ LabVIEW ในการสร้างฟังค์ชั่นต่าง ๆ เหล่านี้เพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี

บทสรุป

เทคโนโลยีอะคูสติคอีมิชชั่นสามารถช่วยในการตรวจสอบตำแหน่งของโพรงปลวกในเนื้อไม้โดยไม่จำเป็นต้องตัดไม้ก่อนเวลาอันควร ช่วยให้สามารถลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ทั้งยังมีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานทำให้สามารถตรวจสอบได้มากเท่าที่จำเป็นและสามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพด้วย หากผู้อ่านมีคำถามเพิ่มเติม สามารถ ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีอะคูสติคอีมิชชั่นในโครงการประเภทต่าง ๆ ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สอนการใช้งานเทคโนโลยีอะคูสติคอีมิชชั่น

error: Content is protected...