กุมภาพันธ์ 2, 2016

การปิดการทำงานของ RevPi

บทความนี้ สอน การปิดการทำงานของ RevPi Controller เช่น RevPi Core / RevPi Connect ที่ถูกต้อง

หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

ผู้ใช้สามารถปิดการทำงาน หรือ Shutdown อุปกรณ์ RevPi Core, RevPi Core 3 และ RevPi Connect ได้โดยการพิมพ์คำสั่งตามรายละเอียดด้านล่าง

  • sudo poweroff

หรือ

  • sudo shutdown now

ผู้ใช้ควรใช้คำสั่งดังกล่าวในกรณีที่ต้องการปิดระบบ ที่อาจมีการใช้คำสั่งบันทึกค่าลงในไฟล์ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในกรณี Corrupted File

หากผู้ใช้ต้องการเริ่มต้นการทำงานใหม่ หรือ Restart สามารถทำได้โดยการพิมพ์คำสั่งตามรายละเอียดด้านล่าง

  • sudo reboot
error: Content is protected...