ตุลาคม 5, 2023

สอนการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Picotech

Pico Technology เป็นผู้ผลิตเครื่องมือวัด ประเภท Oscilloscope, RF, Vector Network Analyzers, Synthesizer, Pulse Generators และ Data Loggers แบบ USB ภายใต้เครื่องหมายการค้า PicoScope, PicoVNA, PicoSource และ PicoLog ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในงาน วิจัย และงานอุตสาหกรรมทั่วโลก

บทความในกลุ่มนี้ สอนการใช้งาน Oscilloscope, Vector Network Analyzer (VNA) และอุปกรณ์ของ Pico Technology ตั้งแต่พื้นฐานความรู้ ทั้งส่วนของการเลือกอุปกรณ์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และการเขียนโปรแกรมแลบวิว สำหรับระบบอัตโนมัติ หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

  

การทดสอบอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกำลังงานสูง เช่น IGBT และ Power MOSFET ด้วย PicoScope

บทความนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะใช้งาน PicoScope ในการทดสอบอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกำลังงานสูง เช่น IGBT และ Power MOSFET ได้อย่างไร? ซีรี่ส์ 9400 ด้วย ซอฟต์แวร์ PicoSample 4 ได้อย่างไร? ก่อนอื่นเลยเรามาทำ ...
Read More

เริ่มต้นใช้งาน PicoScope ซีรี่ส์ 9400 ด้วยซอฟต์แวร์ PicoSample 4

บทความนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะเริ่มต้นใช้งาน PicoScope ซีรี่ส์ 9400 ด้วย ซอฟต์แวร์ PicoSample 4 ได้อย่างไร? ก่อนอื่นเลย เราต้องทำการดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ก่อน โดยเราสามารถดาวน์โหลดได้จาก https: ...
Read More

เริ่มต้นใช้งาน PicoScope ซีรี่ส์ 9300 ด้วยซอฟต์แวร์ PicoSample 3

บทความนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะเริ่มต้นใช้งาน PicoScope ซีรี่ส์ 9300 ด้วย ซอฟต์แวร์ PicoSample 3 ได้อย่างไร? ก่อนอื่นเลย เราต้องทำการดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ก่อน โดยเราสามารถดาวน์โหลดได้จาก https: ...
Read More

การบันทึกสัญญาณจาก PicoLog ไปยัง PicoLog Cloud และการอ่านสัญญาณจาก PicoLog Cloud

บทความนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะบันทึกสัญญาณจาก PicoLog ไปยัง PicoLog Cloud ได้อย่างไร? ก่อนอื่นเลย เราต้องทำการเปิดซอฟต์แวร์ PicoLog 6 ดังแสดงใน เริ่มต้นใช้งาน PicoLog ด้วยซอฟต์แวร์ PicoLog 6 และเชื่ ...
Read More

เริ่มต้นใช้งาน PicoLog ด้วยซอฟต์แวร์ PicoLog 6

บทความนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะเริ่มต้นใช้งาน PicoLog ได้อย่างไร? ก่อนอื่นเลย เราต้องทำการดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ก่อน โดยเราสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://www.picotech.com/downloads เลือกรุ่นของ P ...
Read More

เปรียบเทียบการสุ่มสัญญาณแบบแบบ Real-Time กับแบบ Equivalent Time ในออสซิลโลสโคป

โดยปกติแล้วออสซิลโลสโคปจะมีการสุ่มสัญญาณ 2 รูปแบบ เราจำเป็นต้องเลือกการสุ่มสัญญาณในรูปแบบที่เหมาะสมกับงานของเรา การสุ่มสัญญาณ 2 รูปแบบดังกล่าว ได้แก่ 1. Equivalent Time Sampling (ETS): เป็นรูปแบบการสุ ...
Read More

การใช้คำสั่ง SCPI เพื่อควบคุม PicoVNA ด้วย LabVIEW

บทความนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะควบคุม PicoVNA ด้วย LabVIEW ผ่านคำสั่ง SCPI ได้อย่างไร? แต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าคำสั่ง SCPI คืออะไร? SCPI (Standard Command for Programmable Instrument) คือ ชุดค ...
Read More

การใช้งาน PicoSource AS108 ร่วมกับ LabVIEW

บทความนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะใช้งาน PicoSource AS108 ร่วมกับ LabVIEW ได้อย่างไร? ก่อนอื่นเลย เราต้องทำการดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นก่อน โดยจะมีทั้งหมด 4 ซอฟต์แวร์ ได้แก่ PicoSynth2: ประก ...
Read More

เริ่มต้นใช้งาน PicoVNA ด้วยซอฟต์แวร์ PicoVNA 5

บทความนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะเริ่มต้นใช้งาน PicoVNA ได้อย่างไร? ก่อนอื่นเลย เราต้องทำการดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ก่อน โดยเราสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://www.picotech.com/downloads เลือกรุ่นของ P ...
Read More

การสอบเทียบ PicoVNA ก่อนเริ่มต้นใช้งาน

บทความนี้เราจะเรียนรู้ว่าเราจะทำการสอบเทียบ PicoVNA ก่อนเริ่มต้นใช้งานได้อย่างไร แต่ก่อนอื่นเราจะต้องทำการจ่ายไฟและเปิด PicoVNA ทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเสียก่อน หลังจากนั้นจึงทำการเปิดซอฟต์แว ...
Read More

เริ่มต้นใช้งาน PicoSource AS108 ด้วยซอฟต์แวร์ PicoSynth 2

บทความนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะเริ่มต้นใช้งาน PicoSource AS108 ได้อย่างไร? ก่อนอื่นเลย เราต้องทำการดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ก่อน โดยเราสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://www.picotech.com/downloads เลือก ...
Read More

การสร้าง Arbitrary List  สำหรับ PicoSource AS108

บทความนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะสร้าง Arbitrary List ไว้ใช้งานกับ PicoSource AS108 ได้อย่างไร? โดยไฟล์นี้จะถูกเรียกใช้ในแท๊บ Arbitrary ของโปรแกรม PicoSynth 2 หรือเรียกใช้งานในโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อค ...
Read More

error: Content is protected...