มกราคม 17, 2024

การใช้งานอินเตอร์เฟซ CAN ของ Ixxat ที่ใช้ไดรเวอร์ VCI V4 ร่วมกับซอฟต์แวร์ Diasys 2.73

บทความนี้เราจะมากล่าวถึงการใช้งานอินเตอร์เฟซ CAN ของ Ixxat ที่ใช้ไดรเวอร์ VCI V4 ร่วมกับ Diasys 2.73 ซึ่งในคู่มือของซอฟต์แวร์ Diasys 2.73 ได้ระบุไว้ว่า เราจะต้องใช้ไดรเวอร์ VCI V4 รุ่น 4.0.939.0 ร่วมกับ VCI2onVCI4 รุ่น 2.31.152.0 ซึ่งทั้งสองสามารถดาวน์โหลดได้จาก VCI V4 4.0.939.0 หลังจากนั้นก่อนทำการติดตั้งไดรเวอร์ หากเรามีไดรเวอร์ VCI รุ่นอื่น ๆ อยู่ไม่ว่าจะเป็นรุ่น 2, 3 หรือ 4 เราต้องถอนการติดตั้งออกก่อน จากนั้นเราจึงทำการติดตั้งไดรเวอร์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ติดตั้งซอฟต์แวร์ Diasys 2.73 หากยังไม่ได้ติดตั้ง
  2. ติดตั้งไดรเวอร์ VCI V4 ด้วยการรัน Ixxat VCI Setup 4.0.939.0.exe
  3. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
  4. ติดตั้ง VCI2onVCI4 ด้วยการรัน Ixxat VCI2onVCI4 Setup 2.31.152.0.exe
  5. ทำการติดตั้งอินเตอร์เฟซ CAN เพื่อเริ่มทำงาน

โดยอินเตอร์เฟซ CAN ที่สามารถใช้ร่วมกับ VCI V4 รุ่น 4.0.939.0 มีดังต่อไปนี้

 

หวังว่าบทความนี้จะให้ความรู้ในการใช้งานอินเตอร์เฟซ CAN ของ Ixxat ร่วมกับซอฟต์แวร์ Diasys 2.73 ท่านสามารถติดต่อทีมงาน Techsquare  เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อเครือข่าย CAN ที่เหมาะสมกับงานของท่าน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเลือกใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย CAN ประเภทต่าง ๆ

error: Content is protected...