มกราคม 1, 2024

การเลือกใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย CAN ประเภทต่าง ๆ

บทความนี้เราจะมาดูกันว่าเราควรจะเลือกใช้อุปกรณ์ประเภทไหนกับงานแต่ละประเภทบนเครือข่าย CAN เริ่มแรกก่อนเลยถ้าเรามีเครือข่าย CAN ธรรมดาระยะทางไม่ไกลเกินกว่ามาตรฐานกำหนดและเราแค่ต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อรับและส่งข้อความกับคอมพิวเตอร์ ในกรณีนี้เราสามารถใช้อุปกรณ์ PC-CAN Interfaces โดยเลือกตามการเชื่อมต่อที่ต้องการใช้งาน เช่น USB, PCI, PCI express หรือ PMC และลักษณะของเครือข่าย CAN ที่ต้องการเชื่อมต่อด้วย เช่น CAN LS, CAN HS หรือ CAN FD เป็นต้น นอกจากนี้เรายังสามารถเชื่อมต่อเครือข่าย CAN ผ่าน Bluetooth ด้วย CANblue II

ในกรณีที่เครือข่าย CAN ของเรามีระยะทางไกลเกินกว่ามาตรฐาน เราอาจจะพิจารณาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย Ethernet ซึ่งเราสามารถใช้อุปกรณ์ Ethernet to CAN Converter ได้ ซึ่งอุปกรณ์ประเภทนี้สามารถใช้เชื่อมต่อเครือข่าย CAN ระยะทางไกลเข้าหากันได้ด้วย

ในกรณีที่การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย CAN มีระยะทางไกลมากหรือเต็มไปด้วยสัญญาณรบกวน เราอาจจะพิจารณาเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย CAN ผ่านไฟเบอร์ออพติคด้วยอุปกรณ์ CAN-CR110/FO หรือ CAN-CR210/FO

อีกกรณีที่พบบ่อยคือ เครือข่าย CAN เริ่มมีความซับซ้อนมากแล้วเราอยากทำการเดินเครือข่ายแยกเป็นสัดส่วนหรือต้องการให้แต่ละส่วนของเครือข่ายแยกจากกันทางไฟฟ้า เราสามารถใช้อุปกรณ์ CAN Repeaters ในกรณีนี้

ในบางกรณีเราจำเป็นต้องเชื่อมต่อหลายเครือข่าย CAN ที่มีความเร็วแตกต่างกันเข้าด้วยกัน ในกรณีนี้เราควรใช้อุปกรณ์ CANbridge NT200 หรือ CANbridge NT420 ทำการเชื่อมต่อเครือข่ายเข้าด้วยกัน อุปกรณ์ประเภทนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับโปรโตคอล MQTT และ CANopen ได้อีกด้วย

สุดท้ายเราอาจจะต้องเชื่อมต่อเครือข่ายประเภทอื่น ๆ เข้ากับเครือข่าย CAN เช่น EtherCAT, FlexRay, LIN หรือ OPCUA เราสามารถใช้อุปกรณ์ CAN gateway ในการสื่อสารข้ามโปรโตคอล นอกจากนี้อุปกรณ์ประเภทนี้ยังสามารถฝังโปรแกรมเพื่อจำลองการทำงานของเครือข่ายแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย (Residual Bus Simulation) หรือใช้งานในลักษณะ data logger ได้อีกด้วย 

หวังว่าบทความนี้จะให้ความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย CAN ท่านสามารถติดต่อทีมงาน Techsquare  เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อเครือข่าย CAN ที่เหมาะสมกับงานของท่าน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า CAN@net เพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย CAN ด้วยโปรโตคอล TCP/IP

การใช้งาน CAN Gateway Configurator เพื่อตั้งค่าเบื้องต้นของ Ixxat CAN Gateway

error: Content is protected...