มกราคม 24, 2024

การทดสอบอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกำลังงานสูง เช่น IGBT และ Power MOSFET ด้วย PicoScope

บทความนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าเราจะใช้งาน PicoScope ในการทดสอบอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกำลังงานสูง เช่น IGBT และ Power MOSFET ได้อย่างไร? ซีรี่ส์ 9400 ด้วย ซอฟต์แวร์ PicoSample 4 ได้อย่างไร? ก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจก่อนว่า IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) คืออะไร? IGBT นั้นจะประกอบไปด้วย BJT (Bipolar Junction Transistor) ซึ่งจะควบคุมด้วย MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) ดังแสดงในสัญลักษณ์ด้านล่าง

การต่อวงจรในลักษณะนี้มีผลดีก็คือ

  1. สามารถใช้แรงดันไฟฟ้าในการควบคุมทรานซิสเตอร์
  2. ต้องการแรงดันไฟฟ้าในการควบคุมต่ำ
  3. มีแรงดันอิ่มตัว (saturation voltage) ต่ำ
  4. ทนแรงดันไฟฟ้าได้สูง

ซึ่ง IGBT จะถูกนำไปใช้ประยุกต์ใช้งานในกรณีที่ต้องการกำลังไฟฟ้าสูง ๆ เช่น ขับเคลื่อนมอเตอร์ อินเวอร์เตอร์หรือเตาไฟฟ้า เป็นต้น ในการทดสอบ IGBT นั้นมีข้อกำหนดหลัก ๆ 2 ประการ คือ มีความยืดหยุ่นในการวัดค่าต่าง ๆ, ความสามารถในการขับพัลซ์ 2 พัลซ์ติดต่อกัน และความสามารถในการวัดคลื่นสัญญาณได้อย่างแม่นยำดังแสดงในภาพด้านล่าง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบข้างต้น ได้แก่

  1. แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า
  2. วงจรทดสอบ
  3. PicoScope 6824E ซึ่งสามารถจ่ายสัญญาณพัลส์ได้ตามความต้องการในการทดสอบและสามารถใช้งานร่วมกับโพรบเพื่อวัดกระแสและแรงดันสูงได้อย่างแม่นยำ
  4. วงจรขยายสัญญาณพัลส์
  5. Differential Probe
  6. Current Probe

ทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถใช้อุปกรณ์ประเภทเดียวกันในการทดสอบ Power MOSFET ได้ นอกจาก PicoScope 6824E แล้ว เรายังสามารถใช้ PicoScope 5444D หรือ PicoScope 6404D/E ซึ่ง PicoScope แต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปดังแสดงในภาพด้านล่าง

หวังว่าข้อมูลข้างต้นจะช่วยให้ทุกท่านสามารถเลือกใช้งาน PicoScope ในการทดสอบอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกำลังงานสูง เช่น Power MOSFET และ IGBT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากท่านมีปัญหาติดขัดในการใช้งาน PicoScope หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จาก Pico Technology ท่านสามารถติดต่อทีมงาน เทคสแควร์ เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเลือกใช้ PicoScope

error: Content is protected...