กรกฎาคม 1, 2023

การเลือกรุ่นของซอฟต์แวร์ canAnalyser เพื่อใช้งานกับอุปกรณ์เชื่อมต่อ CAN ของ Ixxat

บทความนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะมีวิธีการเลือกรุ่นของซอฟต์แวร์ canAnalyser เพื่อนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ของเราได้อย่างไร? อย่างที่ทุกท่านได้เรียนรู้จากบทความ Ixxat CAN Drivers for Windows & Linux ว่าเราสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งฟังค์ชันการทำงานในภาษาต่าง ๆ กับอุปกรณ์เชื่อมต่อ CAN ของ Ixxat ได้อย่างไร นอกจากนี้เรายังสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้กับซอฟต์แวร์ canAnalyser mini ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่จริง ๆ แล้วซอฟต์แวร์ canAnalyser มี 3 รุ่นให้เลือกใช้งานซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันว่าแต่ละรุ่นนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร? แต่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าซอฟต์แวร์ canAnalyser นั้นมีความสามารถอะไรบ้าง?

 1. Supported bus controllers คือ ความสามารถในการใช้งานหลายคอนโทรลเลอร์พร้อม ๆ กัน
 2. Number of function modules per bus controller (multi-start) คือ ความสามารถในการใช้งานหลายฟังค์ชันพร้อมกันบนแต่ละคอนโทรลเลอร์
 3. Transmitting messages in layer 2 format via broadcasting lists (one-off/cyclic) คือ ส่งเฟรมออกไปตามที่กำหนดไว้
 4. Transmitting signals based on underplayed databases คือ สามารถส่งสัญญาณออกไปตามที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูล
 5. Transmitting sequences in layer 2 format using simple commands for control คือ ส่งเฟรมออกไปตามคำสั่งที่กำหนดไว้
 6. Receive messages and online display in layer 2 format คือ รับเฟรมเข้ามาแสดงผล
 7. Filtering during reception คือ กรองเฟรมที่ทำการรับเข้ามา
 8. Signal reception and interpreted online display based on databases (overwrite/scroll) คือ สามารถรับเฟรมและแปลงผลออกมาเป็นสัญญาณตามที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูล
 9. Graphical display of received signals over the time axis คือ แสดงค่าสัญญาณในรูปแบบกราฟเทียบกับเวลา
 10. Display of statistical values (e.g. bus load, number of error frames) คือ แสดงค่าสถิติของเครือข่าย
 11. Logging of value range overflows คือ ทำการบันทึกค่าสัญญาณที่นอกเหนือจากค่าที่กำหนดไว้
 12. Graphical display of frequency distribution of received messages คือ แสดงผลความถี่ในการรับเฟรมในรูปแบบกราฟ
 13. Recording on hard disk for later analysis คือ สามารถบันทึกเฟรมได้
 14. Filter and trigger functions during recording คือ สามารถกรองเฟรมที่ต้องการบันทึกและตั้งทริกเกอร์เพื่อบันทึกข้อความได้
 15. Recording on hard disk for later analysis, including filter and trigger functions คือ สามารถบันทึกสัญญาณรวมถึงบันทึกการตั้งค่าการกรองข้อความและทริกเกอร์ด้วย
 16. Playback of recordings on the buses and/or modules for analyzing คือ สามารถส่งเฟรมที่บันทึกไว้ออกไปบนเครือข่ายได้
 17. Development of measurement/analysis functions using C# and Visual-Basic .NET scripts คือ สามารถเขียนฟังค์ชั่นวัดหรือวิเคราะห์สัญญาณด้วย C# หรือ VB .NET
 18. Open interface for expansion by customer-specific modules (.NET modules) คือ สามารถเพิ่มเติมความสามารถในการทำงานด้วยโปรแกรม .NET
 19. Display of CANopen messages according to CANopen specification คือ ความสามารถในการแสดงผลข้อมูลจากอินเตอร์เฟซ CANopen
 20. Display of SAE J1939 messages according to SAE J1939 specification คือ ความสามารถในการแสดงผลข้อมูลจากอินเตอร์เฟซ SAE J1939

ซึ่ง canAnalyser มีให้เลือกใช้งาน 3 รุ่น คือ mini, Lite และ Standard แต่ละรุ่นก็จะมีความสามารถดังที่กล่าวมาแตกต่างกันไปดังแสดงให้เห็นในตารางด้านล่าง

ซึ่งจากในตารางจะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการใช้อุปกรณ์ CAN ในการรับส่งเฟรมและบันทึกโดยไม่มีการประมวลผลใด ๆ canAnalyser mini ก็มีความสามารถที่เพียงพอต่อการใช้งาน แต่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะประมวลผลเพิ่มเติม เช่น แสดงผลจากเฟรมเป็นสัญญาณ ทำการฟิลเตอร์หรือทริกเกอร์ในการบันทึกสัญญาณ ทำการส่งสัญญาณที่บันทึกไว้ หรือใช้งานร่วมกับอินเตอร์เฟซ CANopen และอินเตอร์เฟซ SAE J1939 เราก็ควรที่จะเลือกใช้ canAnalyser Lite หรือ Standard โดยเฉพาะในรุ่น Standard นั้นสามารถใช้งานกับคอนโทรลเลอร์ได้มากถึง 64 ตัวพร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวนสัญญาณที่ทำการแปลงจากเฟรม

ท่านสามารถติดต่อทีมงาน เทคสแควร์ เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกใช้งานรุ่นของซอฟต์แวร์ canAnalyser ที่เหมาะสมกับงานของท่าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Ixxat CAN Drivers for Windows & Linux

การเลือกใช้งานซอฟต์แวร์ canAnalyser หรือ CanEasy

error: Content is protected...