กรกฎาคม 2, 2023

การเลือกรุ่นของซอฟต์แวร์ CanEasy เพื่อใช้งานกับอุปกรณ์เชื่อมต่อ CAN และ LIN ของ Ixxat

บทความนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะมีวิธีการเลือกรุ่นของซอฟต์แวร์ CanEasy เพื่อนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ของเราได้อย่างไร? อย่างที่ทุกท่านได้เรียนรู้จากบทความ Ixxat CAN Drivers for Windows & Linux ว่าเราสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งฟังค์ชันการทำงานในภาษาต่าง ๆ กับอุปกรณ์เชื่อมต่อ CAN และ LIN ของ Ixxat ได้อย่างไร นอกจากนี้เรายังสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้กับซอฟต์แวร์ CanEasy ได้โดยไม่ต้องทำการเขียนโปรแกรมด้วยตัวเองซึ่งซอฟต์แวร์ CanEasy มี 3 รุ่นให้เลือกใช้งานซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันว่าแต่ละรุ่นนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร? แต่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าซอฟต์แวร์ CanEasy นั้นมีความสามารถอะไรบ้าง?

 1. Number of CAN / FD Channels (max.) คือ จำนวนช่องสัญญาณ CAN หรือ CAN FD ที่สามารถใช้งานได้พร้อมกัน
 2. Number of LIN Channels (max.) คือ จำนวนช่องสัญญาณ LIN ที่สามารถใช้งานได้พร้อมกัน
 3. Number of Ethernet Channels (max.) คือ จำนวนช่องสัญญาณ Ethernet ที่สามารถใช้งานได้พร้อมกัน
 4. Number of FlexRay Channels (max.) คือ จำนวนช่องสัญญาณ FlexRay ที่สามารถใช้งานได้พร้อมกัน
 5. CAN/CAN FD/LIN Analyzing คือ สามารถวิเคราะห์สัญญาณ CAN/CAN FD/LIN ได้
 6. XCP/CCP Protocol คือ ซัพพอร์ทโปรโตคอล XCP/CCP
 7. FlexRay Analyzing/Gateway คือ สามารถวิเคราะห์สัญญาณ FlexRay ได้
 8. Residual Bus Simulation (RBS) PC based คือ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการจำลองเครือข่ายได้
 9. Database Editor (DBC, Autosar [ARXML], LDF) คือ สามารถทำการแก้ไขฐานข้อมูลของเครือข่ายได้
 10. Search Function (ECU, Messages, Signals, Variables, Attributes, …) คือ มีฟังค์ชันในการค้นหาค่าต่าง ๆ
 11. Recording (ASC, BLF, MDF, binary) คือ สามารถบันทึกสัญญาณในรูปแบบต่าง ๆ
 12. Replay คือ ส่งสัญญาณที่บันทึกไว้ออกไปบนเครือข่าย
 13. Trigger คือ สามารถตั้งค่าทริกเกอร์ได้
 14. Scheduler/Sequenzer คือ สามารถตั้งตารางเวลาหรือลำดับเพื่อทำการส่งสัญญาณได้
 15. Trace-Window คือ สามารถดูค่าเทรนด์ต่าง ๆ ได้
 16. Signal-Plots/Signal-Monitors คือ สามารถพล๊อทสัญญาณและดูค่าแบบเรียลไทม์ได้
 17. User-Panels คือ สามารถสร้างหน้าจอขึ้นมาใช้งานได้เอง
 18. Automated Panels (Signals, Cycle-Time, Messages) คือ มีหน้าจอสำหรับดูค่าสัญญาณ สถานะและเฟรมบนเครือข่าย
 19. Snapshots คือ สามารถบันทึกภาพสถานะปัจจุบันได้
 20. Standard-Plug-Ins (Modulator, Statistics, Formular, …) คือ มีปลั๊กอินมาตรฐานสำหรับดูค่าสถิติและใส่สูตรต่าง ๆ
 21. Integrated Development Environment Visual Basic for Application คือ สามารถใช้เขียนโปรแกรม Visual Basic ได้
 22. Integrated Development Environment C#/.NET for Application คือ สามารถใช้เขียนโปรแกรม C#/.NET ได้
 23. Programming คือ สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อขยายความสามารถเพิ่มเติมได้
 24. Matlab/Simulink Support คือ สามารถใช้งานร่วมกับ Matlab และ Simulink ได้
 25. Environment Variables คือ สามารถสร้างตัวแปรขึ้นมาใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ
 26. RichPanel Visualisation คือ สามารถสร้างหน้าจอที่มีความสวยงามและเข้าใจได้ง่าย
 27. UDS Diagnose (Import CCD, PDX, ODX) คือ ซัพพอร์ท UDS diagnose
 28. Fault Memory Windows คือ มีหน้าจอแสดง fault memory
 29. Automotive Ethernet Analyzing คือ สามารถวิเคราะห์สัญญาณ automotive ethernet
 30. Vector CANoe CAPL Converter คือ สามารถแปลงไฟล์ไปใช้งานกับซอฟต์แวร์ CANoe CAPL ได้

ซึ่ง CanEasy มีให้เลือกใช้งาน 3 รุ่น คือ Standard, Standard Plus และ Professional แต่ละรุ่นก็จะมีความสามารถดังที่กล่าวมาแตกต่างกันไปดังแสดงให้เห็นในตารางด้านล่าง

ซึ่งจากในตารางจะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการใช้ RichPanel, UDS Diagnose หรือ Fault Memory Windows เราควรใช้ CanEasy รุ่น Standard Plus หรือ Professional แต่หากเรามีการใช้งาน Automotive Ethernet หรือ CANoe/CAPL เราจำเป็นจ้องใช้ CANEasy รุ่น Professional

ท่านสามารถติดต่อทีมงาน เทคสแควร์ เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกใช้งานรุ่นของซอฟต์แวร์ CanEasy ที่เหมาะสมกับงานของท่าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Ixxat CAN Drivers for Windows & Linux

การเลือกใช้งานซอฟต์แวร์ canAnalyser หรือ CanEasy

error: Content is protected...