กรกฎาคม 2, 2023

การเลือกใช้งานซอฟต์แวร์ canAnalyser หรือ CanEasy

บทความนี้เราจะมาดูกันว่าเราควรจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ canAnalyser หรือ CanEasy ในงานประเภทใด? โดยเบื้องต้นนั้น เราสามารถดูฟังค์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์ทั้งสองตัวได้จากบทความ การเลือกรุ่นของซอฟต์แวร์ canAnalyser เพื่อใช้งานกับอุปกรณ์เชื่อมต่อ CAN ของ Ixxat และ การเลือกรุ่นของซอฟต์แวร์ CanEasy เพื่อใช้งานกับอุปกรณ์เชื่อมต่อ CAN และ LIN ของ Ixxat

เราจะทำการเปรียบเทียบโดยใช้ canAnalyser Standard และ CanEasy Professional ซึ่งจากสองบทความข้างต้นเราจะสังเกตได้ว่าซอฟต์แวร์นั้นเหมาะกับการใช้งานในการรับส่งเฟรมและสัญญาณบนเครือข่าย CAN และยังช่วยในการตรวจสอบการทำงานของเครือข่ายได้อีกด้วยดังคุณลักษณะด้านล่าง

 1. สามารถรับส่งเฟรมและสัญญาณ CAN
 2. สามารถทำการบันทึกเฟรมโดยใช้งานร่วมกับทริกเกอร์และตัวกรองได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถส่งเฟรมที่บันทึกไว้ออกไปบนเครือข่าย CAN ได้อีกด้วย
 3. สามารถทำการตรวจสอบและดูค่าสถิติต่าง ๆ ของเครือข่าย
 4. สามารถพัฒนาความสามารถเพิ่มเติมด้วย C# และ VB .NET

ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของ canAnalyser มีความสามารถเพิ่มเติมดังนี้

 1. แสดงผลข้อมูลจากอินเตอร์เฟซ CANopen
 2. แสดงผลข้อมูลจากอินเตอร์เฟซ SAE J1939

ในส่วนของ CanEasy มีความสามารถเพิ่มเติมดังนี้

 1. สามารถใช้งานกับเครือข่าย LIN, FlexRay และ Automotive Ethernet ได้
 2. ใช้งานร่วมกับโปรโตคอล UDS Diagnose, XCP และ CCP ได้
 3. สามารถใช้งานร่วมกับ Matlab และ Simulink เพื่อจำลองการทำงานของเครือข่ายและทดสอบได้
 4. สามารถปรับแต่งหน้าจอให้สวยงามหรือเหมาะสมกับการใช้งานรูปแบบต่าง ๆ
 5. สามารถเอ็กพอร์ทไปปใช้งานกับ CANoe และ CAPL ได้

เราจะเห็นได้ว่า CanEasy นั้นเหมาะสำหรับการทดสอบเครือข่ายออโตโมทีฟเต็มรูปแบบมากกว่าแต่หากเราต้องการที่จะใช้งานเฉพาะการรับส่งและบันทึกเฟรมบนเครือข่าย CAN การใช้งาน canAnalyser นั้นอาจจะเหมาะสมกว่า นอกจากนี้ canAnalyser ยังใช้งานร่วมกับอินเตอร์เฟซ CANopen และ SAE J1939 ได้อีกด้วย

ท่านสามารถติดต่อทีมงาน เทคสแควร์ เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกใช้งานซอฟต์แวร์ canAnalyser และ CanEasy ให้เหมาะสมกับงานของท่าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเลือกรุ่นของซอฟต์แวร์ canAnalyser เพื่อใช้งานกับอุปกรณ์เชื่อมต่อ CAN ของ Ixxat

การเลือกรุ่นของซอฟต์แวร์ CanEasy เพื่อใช้งานกับอุปกรณ์เชื่อมต่อ CAN และ LIN ของ Ixxat

error: Content is protected...