กุมภาพันธ์ 2, 2016

การประยุกต์ใช้ MTT MS3701 เพื่อเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ Thermocouple สำหรับ RevPi AIO

บทความนี้ สอน การประยุกต์ใช้ MTT MS3701 เพื่อเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ Thermocouple สำหรับ RevPi AIO ซึ่งอุปกรณ์ ยี่ห้อ MTT รุ่น MS3701 เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น มีความสามารถในการแปลงสัญญาณ Thermocouple ได้หลากหลาย Type ได้แก่ K, E, J, T, B, R, S และ N ให้เป็นสัญญาณมาตรฐาน เช่น 0-10 VDC หรือ 4-20 mA ทำให้สามารถประยุกต์ใช้เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับโมดูล RevPi AIO ที่ไม่สามารถอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ประเภท Thermocouple ได้โดยตรง สามารถอ่านค่าผ่าน MTT MS3701 ได้ (RevPi หรือ Revolution Pi คือ แพลตฟอร์ม Raspberry Pi สำหรับงานอุตสาหกรรม) สามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ RevPi ได้ ตามรายการต่อไปนี้

 • RevPi Core 3 และ RevPi Core 3+ ทุกเวอร์ชั่น
 • RevPi Connect และ RevPi Connect+ ทุกเวอร์ชั่น

หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

อุปกรณ์ที่ต้องใช้
 • คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
 • อุปกรณ์ RevPi Connect จำนวน 1 ตัว
 • อุปกรณ์ LEOS รุ่น AC3-MF1 จำนวน 3 ตัว
 • แหล่งจ่ายไฟ 24V DC จำนวน 2 ชุด
ขั้นตอนการกำหนดค่า

1) ทำการเชื่อมต่อ Power Supply ให้กับอุปกรณ์ และทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณให้ครบถ้วนตาม Diagram ด้านล่าง

2) เปิดการใช้งานอุปกรณ์ RevPi และทำการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเดียวกันให้เรียบร้อย

3) เปิดหน้า Web Browser บนคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ IP Address ของอุปกรณ์ RevPi Core 3+ และ ทำการ Login ตาม รายละเอียด ดังต่อไปนี้

 • Username: admin
 • Password: ดูได้จากสติ้กเกอร์ด้านข้างของอุปกรณ์ RevPi

4) จะปรากฏหน้าต่าง Web Server ของ อุปกรณ์ RevPi Core 3+ ให้ทำการเลือก แท็บ SERVICES ให้ทำการ Enable 3 รายการ ด้านล่างสุด ตามรูปด้านล่าง และกดปุ่ม SAVE ALL

5) ให้ทำการเลือก แท็บ APPS และ Click ที่ปุ่ม START เพิ่มเริ่มต้นโปรแกรม PiCtory

6) ทำการลาก ไอคอน RevPi AIO ในกลุ่ม I/O Devices จากเมนูทางด้านซ้าย มาอยู่ด้านข้างของรูป RevPi Core 3+ (ในที่นี้ อยู่ด้านซ้าย ของ อุปกรณ์ RevPi Core 3+ เพื่อให้สอดคล้อง กับ อุปกรณ์ จริง)

7) คลิกเลือก รูป RevPi AIO ที่เพิ่มขึ้นมา สังเกตว่า Analog Input ช่องที่ 1 ใช้ตัวแปรที่ชื่อว่า InputValue_1 ซึ่งจะใช้ตัวแปรนี้ในการเขียนโปรแกรม Python ในขั้นตอนต่อไป

8) ผู้ใช้สามารถทำการบันทึก Configuration ดังกล่าว ได้ โดยการเลือกเมนู File และ Save As จะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งชื่อ และกด OK เพิ่มทำการบันทึกค่า เก็บไว้ใน อุปกรณ์ RevPi Core 3+

9) กดเมนูตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการกำหนดค่า

 • File
  • Save as Start-Config.
  • Load Start-Config.
 • Tools
  • Reset Driver

10) เปิดโปรแกรม Terminal ที่อุปกรณ์ RevPi Core 3+ แล้วพิมพ์คำสั่งด้านล่าง เพื่อทำการอ่านค่าสัญญาณ Analog Input ช่องที่ 1

 • piTest -1 -r InputValue_1

11) เปิดโปรแกรม Python 3 (IDLE)

12) พิมพ์คำสั่งตามรายการด้านล่าง เพื่อทดสอบอ่านค่า InputValue_1 ที่ตั้งชื่อไว้ใน PiCtory

import revpimodio2
revpi = revpimodio2.RevPiModIO(autorefresh=True)
print("Voltage Readout (Volt) = " + str(revpi.io.InputValue_1.value)
revpi.cleanup()

13) พบว่าอ่านค่าได้เป็น 1001 (ค่า Default ในหน่วย mV) โดยในขั้นตอนนี้ผู้ใช้สามารถทำการ Scale ค่าโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์ เพื่อแปลงค่าเป็นอุณหภูมิ ได้ ยกตัวอย่าง เช่น

 • Temperature = (Voltage x 300) / 10

14) ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน Code ในบรรทัดที่ 3 เป็นตามด้านล่าง พบว่าอุณหภูมิที่อ่านได้ คือ 30 ºC นั่นเอง

print("Temperature Readout (Celsius) = " + str((revpi.io.InputValue_1.value)*30)
error: Content is protected...