มีนาคม 1, 2024

การย้ายลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ NI ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

บทความนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการย้ายลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ NI ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ NI เป็นต้น ซึ่งเราสามารถย้ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ NI ได้ใน 2 ขั้นตอนดังนี้

1. ทำการต่อคอมพิวเตอร์เครื่องที่ต้องการย้ายลิขสิทธิ์ออกกับอินเตอร์เน็ตแล้วเปิดโปรแกรม NI License Manager เลือก Local Licenses แล้วคลิ๊กขวาที่ซอฟต์แวร์ที่ต้องการเคลื่อนย้ายลิขสิทธิ์แล้วเลือก Deactivate

2. ทำการต่อคอมพิวเตอร์เครื่องที่ต้องการย้ายลิขสิทธิ์เข้ากับอินเตอร์เน็ตแล้วทำการ activate ซอฟต์แวร์ดังแสดงใน การ activate ซอฟต์แวร์ของ NI โดยใช้ NI User Account

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเคลื่อนย้ายลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ NI ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ตามต้องการ หากผู้อ่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

error: Content is protected...