กรกฎาคม 21, 2022

การอัพเกรด หรือ การดาวน์เกรด LabVIEW และ NI-DAQmx

บทความนี้ สอน อัพเกรดหรือดาวน์เกรดเวอร์ชั่นของ LabVIEW ที่มี NI-DAQmx ไปยัง คอมพิวเตอร์ เครื่องอื่น เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการ เปลี่ยนเวอร์ชั่น LabVIEW ในคอมพิวเตอร์ หากทำตามขั้นตอนในบทความนี้ จะทำให้ DAQ code ถูกรันบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่อย่างถูกต้อง DAQ palette และ DAQ Assistant ปรากฏใน Measurement I/O Function palette

การตรวจสอบความเข้ากันได้ก่อนการอัพเกรดหรือดาวน์เกรด

ปัญหาที่พบบ่อยหลังจากการอัพเกรดหรือดาวน์เกรดโปรแกรม LabVIEW ขณะใช้ NI-DAQmx คือความเข้ากันไม่ได้ของเวอร์ชั่นของ ระบบปฏิบัติการ (OS), LabVIEW, NI-DAQmx และฮาร์ดแวร์ ก่อนการอัพเกรดหรือดาวน์เกรดผู้ใช้ควรคำนึงว่าเวอร์ชั่นของ ซอฟต์แวร์ ไดร์เวอร์ และ ฮาร์ดแวร์ สามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม่ ผู้ใช้ควรเตรียมพร้อมก่อนการเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ LabVIEW ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของ LabVIEW และ NI-DAQmx ที่ติดตั้งไว้ว่าเป็นเวอร์ชั่นใดแล้วทำการบันทึกไว้ สามารถดูวิธีทำได้ ที่นี่
 2. ตรวจสอบความเข้ากันได้ของ Windows และเวอร์ชั่นของ LabVIEW ที่จะทำการย้ายไป สามารถดูวิธีทำได้ ที่นี่
 3. ตรวจสอบความเข้ากันได้ชองเวอร์ชั่น NI-DAQmx กับเวอร์ชั่นของ LabVIEW ที่จะทำการย้าย ที่นี่ ให้จดเวอร์ชั่นที่ทำงานร่วมกันได้ไว้และเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1 ผู้ใช้ควรเลือก NI-DAQmx เวอร์ชั่นที่ใหม่ที่สุดที่ใช้งานได้กับเวอร์ชั่นของ LabVIEW ที่มีอยู่
  หมายเหตุ : หากต้องการติดตั้งโปรแกรม LabVIEW มากกว่าหนึ่งเวอร์ชั่น  ผู้ใช้ต้องคำนึงว่าสามารถติดตั้ง NI-DAQmx ได้ครั้งละหนึ่งเวอร์ชั่นเท่านั้น เวอร์ชั่นของ LabVIEW ที่ไม่สนับสนุนจะไม่สามารถเข้าถึง NI-DAQmx API ได้
 4. หากผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ NI-DAQmx ให้ตรวจสอบความเข้ากันได้ระหว่าง อุปกรณ์หรือโมดูล และ เวอร์ชั่นใหม่ ได้จากการ การตรวจเช็ค readme สำหรับเวอร์ชั่นของ NI-DAQmx นั้นๆ ผู้ใช้สามารถหา readme บางส่วนได้จาก  คู่มือ NI และส่วนที่เหลือสามารถเข้าถึงได้จาก NI ดาวน์โหลดสำหรับ NI-DAQmx

ขั้นตอนการอัพเกรดและดาวน์เกรดโปรแกรม LabVIEW ด้วย NI-DAQmx Support

หลังจากยืนยันเวอร์ชั่นที่ถูกต้องแล้ว ให้ผู้ใช้ทำการติดตั้ง LabVIEW และ NI-DAQmx โดยคำนึงถึงลำดับการติดตั้งที่ถูกต้อง เนื่องจาก NI Installers ถูกออกแบบให้ติดตั้ง Application Development Environments (ADEs) เช่น LabVIEW ก่อน แล้วจึงตามด้วย  ไดร์เวอร์และ addons เช่น NI-DAQmx

ขั้นตอนการทำ

 1. หากต้องการดาวน์เกรด NI-DAQmx เพื่อใช้กับ LabVIEW เวอร์ชั่นใหม่ ให้ ถอนการติดตั้ง เวอร์ชั่นที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
  – ผู้ใช้ต้องถอนการติดตั้งของ NI-DAQmx Run-Time, Configuration, และ ADE Support items ซึ่งสามารถทำการถอนการติดตั้งได้หลายไอเท็มในครั้งเดียวโดยการกด Ctrl + แล้วเลือกไอเท็มที่ต้องการ จากนั้นเลือก “Remove Selected Items”
 2. หากจำเป็น ให้ ถอนการติดตั้ง LabVIEW
 3. ดาวน์โหลดและติดตั้ง LabVIEW เวอร์ชั่นใหม่
 4. หากผู้ใช้ไม่ต้องการเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ NI-DAQmx ผู้ใช้ต้อง รัน repair ของ NI-DAQmx driver  เพื่อติดตั้ง  LabVIEW support  หรือทำการติดตั้งตามขั้นตอนปกติสำหรับเวอร์ชั่นของ NI-DAQmx ที่ต้องการ

การทำ troubleshoot หลังการติดตั้ง LabVIEW และ NI-DAQmx

หากพบปัญหาหลังการติดตั้ง LabVIEW และ NI-DAQmx ให้ทำตามขั้นตอน troubleshoot ต่อไปนี้

 1. ทบทวนขั้นตอนที่ 1 – 3 ของหัวข้อที่ 1.การตรวจสอบความเข้ากันได้ก่อนการอัพเกรดหรือดาวน์เกรด หากพบว่าเวอร์ชั่นของ LabVIEW และ NI-DAQmx ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ ให้กลับไปที่หัวข้อที่ 2.ขั้นตอนการอัพเกรดและดาวน์เกรดโปรแกรม LabVIEW ด้วย NI-DAQmx Support
 2. หากมี NI-DAQmx features ใดขาดไปในโปรแกรม LabVIEW ให้ตรวจสอบว่าได้ติดตั้ง NI-DAQmx ไดร์เวอร์รูปแบบเต็มที่มี ADE Support อย่างไรก็ตาม การติดตั้ง NI-DAQmx subset เช่น  Core, Run-Time, หรือ Configuration Support ไม่ได้เป็นการติดตั้ง LabVIEW API ผู้ใช้สามารถดูขั้นตอนการ troubleshoot เพิ่มเติมในกรณีที่ NI-DAQmx ทำงานไม่ปกติได้โดยการคลิก ที่นี่
 3. กรณีที่ NI-DAQmx palette หาย ไปจาก โปรแกรม LabVIEW อาจมีสาเหตุจาก ไม่ได้มีการติดตั้ง NI-DAQmx หลังจากโปรแกรม  LabVIEW ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้โดยการ ดาวน์โหลดและติดตั้ง NI-DAQmx เวอร์ชั่นใหม่ที่ใช้งานได้โดยคลิก ที่นี่ หรือ รัน repair ด้วยเวอร์ชั่นที่มีอยู่โดยดูขั้นตอนได้โดยการคลิก ที่นี่
  – หากการ repair ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ผู้ใช้ลองทำการ force installation NI-DAQmx
 4. หากผู้ใช้มีปัญหาเฉพาะอุปกรณ์ (เช่น อุปกรณ์ไม่แสดงบน MAX หรือ ไม่สามารถ เลือก อุปกรณ์จาก LabVIEW ได้เป็นต้น) ให้ตรวจสอบ Readme ว่า NI-DAQmx เวอร์ชั่นที่ติดตั้ง สนับสนุนอุปกรณ์, โมดูล, และ chassis รุ่นนั้น ๆ หรือไม่ โดยสามารถดู Readme ออนไลน์ได้ตามขั้นตอนที่ 4 หรือคลิก  ที่นี่ เพื่อดูขั้นตอนการหา Readme ที่ถูกต้อง
  – ตรวจสอบว่าสามารถพบอุปกรณ์และเชื่อมต่ออย่างถูกต้องใน Windows Device Manager หากอุปกรณ์ NI-DAQmx แสดงผลเป็น “Other Devices” ใน Windows Device Manager ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ สำหรับอุปกรณ์ USB, PCI, PCIe, PXI, PXIe รวมถึงขั้นตอนสำหรับ PXI และ PXIe โมดูลที่ใช้งานกับ MXI หรือ MXI Express (MXIe) โดยคลิก ที่นี่
  – ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทำงานได้อย่างถูกต้องโดยเช็คสถานะไฟ LED(s) สามารถอ้างอิงได้จาก คู่มืออุปกรณ์ เพื่อดูความหมายของสี และ แพทเทิร์นของ ไฟLED
  – หากอุปกรณ์สามารถเข้ากันได้กับเวอร์ชั่นของ NI-DAQmx ที่ติดตั้ง แต่ยังไม่ปรากฏใน NI-MAX อย่างถูกต้อง ผู้ใช้สามารถทอลองรีเซ็ท NI-MAX Database ได้ โดยคลิก ที่นี่ เพื่อดูขั้นตอนการรีเซ็ท NI-MAX Database
  – สำหรับปัญหาฮาร์ดแวร์เฉพาะอื่น ๆ เช่น accuracy หรือ signal troubleshooting ให้ผู้ใช้อ้างอิงจาก คู่มืออุปกรณ์
error: Content is protected...