มิถุนายน 5, 2024

การอ่าน Image จากอุปกรณ์ RevPi Controller

บทความนี้สอนการอ่าน Image จากอุปกรณ์ RevPi Controller เพื่อนำไปใช้ในอุปกรณ์รุ่นเดียวกันให้สามารถทำงานได้เหมือนกัน ก่อนอื่นท่านต้องทำการเตรียมทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

อุปกรณ์ที่ต้องใช้
  • RevPi Controller
  • คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้
ขั้นตอนการอ่าน Image

1) ปิดแหล่งจ่ายไฟไปยัง RevPi Controller

2) ต่อสาย USB จากคอมพิวเตอร์ไปยังพอร์ท Micro USB บน RevPi Controller

3) เปิดโปรแกรม RPi Boot จะปรากฏคำว่า Waiting for BCM (อาจมีคำอื่นต่อท้าย) แล้วเปิดแหล่งจ่ายไฟไปยัง RevPi Controller ซึ่งจะถูก RPi Boot ตั้งให้เป็นไดรฟ์ใน Windows

4) เปิดโปรแกรม Win32 Disk Imager เลือก Image File ที่ท่านต้องการบันทึกและเลือก Device ที่ถูกตั้งค่าโดย RPI Boot ในข้อ 3

5) กด Read เพื่อทำการบันทึก Image จาก RevPi Controller จนเสร็จสมบูรณ์

สำหรับขั้นตอนการติดตั้ง Image ไปยัง RevPi Controller สามารถอ้างอิงได้จาก การติดตั้ง Image ใหม่ สำหรับ อุปกรณ์ RevPi [Buster], การติดตั้ง Image ใหม่ สำหรับ อุปกรณ์ RevPi [Stretch] และ การติดตั้ง Image ใหม่ สำหรับ อุปกรณ์ RevPi [Bullseye] โดยเปลี่ยนมาใช้ Image ที่ท่านทำการอ่านมาโดยบทความนี้

ท่านสามารถติดต่อทีมงานเทคสแควร์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ่าน Image จากอุปกรณ์ RevPi Controller หรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ RevolutionPi และ ผลิตภัณฑ์จาก Kunbus

บทความที่เกี่ยวข้อง

การติดตั้ง Image ใหม่ สำหรับ อุปกรณ์ RevPi [Buster]

การติดตั้ง Image ใหม่ สำหรับ อุปกรณ์ RevPi [Stretch]

การติดตั้ง Image ใหม่ สำหรับ อุปกรณ์ RevPi [Bullseye]

error: Content is protected...