เมษายน 21, 2024

การบันทึกสัญญาณ CAN ด้วย canAnalyser

บทความนี้เราจะมากล่าวถึงการบันทึกสัญญาณ CAN ด้วย canAnalyser ซึ่งสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย CAN ทุกรุ่นที่สนับสนุนไดรเวอร์ VCI V4 เช่น USB-to-CAN V2 เป็นต้น ซึ่งไดรเวอร์ VCI V4 สามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่ โดยบทความจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะพูดถึงการบันทึกสัญญาณ CAN ด้วย canAnalyser Mini ส่วนที่ 2 จะพูดถึงการบันทึกสัญญาณ CAN ด้วย canAnalyser Lite/Standard

1. การบันทึกสัญญาณ CAN ด้วย canAnalyser Mini

canAnalyser Mini นั้นสามารถอ่านสัญญาณ CAN ออกมาเป็นเฟรมได้เท่านั้น หากต้องการแปลงออกมาเป็น Signal ต้องเอาเฟรมที่ได้ไปทำการแปลงโดยใช้ข้อมูลจากไฟล์ dbc โดยในการบันทึกสัญญาณ CAN นั้นเราสามารถทำได้ง่าย ๆ ได้โดยกดปุ่ม Export Messages เพื่อบันทึกสัญญาณ CAN เป็นไฟล์ csv โดยจะบันทึกได้สูงสุด 50000 เฟรมที่ความถี่สูงสุด 0.5 มิลลิวินาที

2. การบันทึกสัญญาณ CAN ด้วย canAnalyser Lite/Standard

canAnalyser Lite/Standard นั้นสามารถบันทึกสัญญาณ CAN ได้ทั้งเป็นเฟรมและเป็น Signal โดยแต่ละแบบจะมีวิธีการต่างกันดังนี้

2.1 บันทึกเฟรม CAN ด้วย canAnalyser Lite/Standard

ให้ใช้โมดูล Receive ในการอ่านสัญญาณ CAN แล้วเลือก File>Export Messages เพื่อบันทึกสัญญาณ CAN เป็นไฟล์ csv ได้โดยจะบันทึกได้สูงสุด 50000 เฟรมที่ความถี่สูงสุด 0.5 มิลลิวินาที หากต้องการก้าวข้ามปัญหานี้ให้ใช้โมดูล Trace แล้วเลือกอินเตอร์เฟซที่ต้องการบันทึกสัญญาณโดยสามารถตั้งค่าทริกเกอร์ Start และ Stop ได้อีกด้วย โดยไฟล์ Trace ที่บันทึกไว้สามารถนำมาเปิดได้ในโมดูลนี้โดยเลือก File>Open Trace แล้วเลือก Export Messages วิธีการนี้สามารถใช้บันทึกสัญญาณ LIN ได้เช่นเดียวกัน

2.2 บันทึกสัญญาณ CAN เป็น Signal ด้วย canAnalyser Lite/Standard

ให้ใช้โมดูล Signal ในการอ่านสัญญาณ CAN โดยจะต้องทำการตั้งค่า database โดยคลิ๊กขวาที่อินเตอร์เฟซ เลือก Properties>Databases แล้วกดปุ่ม Add database reference เพื่อเลือกไฟล์ dbc (หรือไฟล์ ldf สำหรับ LIN) เสร็จแล้วในโมดูล Signal ให้เลือกแท๊บ Scroll แล้วคลิ๊กขวาที่สัญญาณที่ต้องการบันทึกแล้วเลือก Insert สัญญาณไปยัง Scroll View สัญญาณที่แปลงแล้วจะแสดงขึ้นในแท๊บ Scroll เราสามารถเลือก File>Export Signals เพื่อบันทึกสัญญาณเป็นไฟล์ csv ได้โดยจะบันทึกได้สูงสุด 50000 สัญญาณที่ความถี่สูงสุด 0.5 มิลลิวินาที หากต้องการก้าวข้ามข้อจำกัดนี้ต้องบันทึกเป็นไฟล์ Trace แล้ว Export Messages เป็นไฟล์ csv แล้วจึงทำการแปลงเป็น Signal ในภายหลัง

หวังว่าบทความนี้จะให้ความรู้ในการใช้ canAnalyser ในการบันทึกสัญญาณ CAN ท่านสามารถติดต่อทีมงาน Techsquare เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อเครือข่าย CAN ที่เหมาะสมกับงานของท่าน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเลือกใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย CAN ประเภทต่าง ๆ

การเลือกรุ่นของซอฟต์แวร์ canAnalyser เพื่อใช้งานกับอุปกรณ์เชื่อมต่อ CAN ของ Ixxat

error: Content is protected...