พฤศจิกายน 14, 2023

การติดตั้งซอฟต์แวร์บน NI myRIO

บทความนี้แนะนำการติดตั้งซอฟต์แวร์บน myRIO ซึ่งเราจำเป็นจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนคอมพิวเตอร์ของเราก่อน โดยเราต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง LabVIEW myRIO Software Bundle 2021 SP1 เสียก่อน เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ต่อ myRIO เข้ากับหม้อแปลงที่มากับชุดคิทเพื่อทำการจ่ายไฟให้ให้กับ myRIO รอจนไฟ Power ติดเรียบร้อย

2. ต่อสาย USB ระหว่าง myRIO กับคอมพิวเตอร์ที่ได้ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้ว

3. เปิดโปรแกรม NI MAX

4. เราจะพบ myRIO ใต้ Remote Systems ในหน้าต่างทางด้านซ้าย ให้เลือก myRIO ที่พบ หน้าต่างตรงกลางจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของ myRIO

5. เราสามารถตั้งค่า Wifi ได้ที่แท๊บ Network Settings

6. เราสามารถตั้งค่านาฬิกาได้ที่แท๊บ Time Settings เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้กด Save

7. ก่อนจะทำขั้นตอนถัดไปให้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเตอร์เน็ทหรือทำการติดตั้ง NI Linux Real-Time Offline Installation Support 21.8 และ System Configuration 21.5 เสียก่อน

8. คลิ๊กขวาบน myRIO>Software ในหน้าต่างทางด้านซ้าย เลือก Add/Remove Software

9. หากมีการถาม user และ password ถ้าเราไม่เคยเปลี่ยนให้ใช้ user: admin ไม่ต้องใส่พาสเวิร์ด โดยเราสามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้โดยกดปุ่ม Set Permissions ด้านบน

10. เลือก Allow the target to securely access ni.com through this computer หากคอมพิวเตอร์ต่อกับอินเตอร์เน็ทหรือเลือก Use the Linux Real-Time local package repository on this computer หากเครื่องคอมพิวเตอร์ออฟไลน์แล้วกด OK เราจำเป็นต้องดิสเอเบิ้ลไฟร์วอลล์หรือเปิดพอร์ทที่เลือกใช้งานด้วย

11. ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา หาก Base System Image หรือ Programming Environment ไม่ตรงตามการใช้งานให้กดปุ่มเกียร์เพื่อเลือก Base System Image หาก Base System Image ถูกต้องแล้วให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 13

12. เลือก Base System Image หรือ Programming Environment ที่ต้องการใช้งานแล้วกด OK หลังจากนั้น myRIO จะถูกฟอร์แมทและติดตั้ง Base System Image หรือ LabVIEW Realtime ของ Programming Environment ใหม่

13. เลือกซอฟต์แวร์ที่ต้องการติดตั้ง แล้วกด Review Changes

14. ทำการรีวิวซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้งแล้วกด Continue หรือกด Back เพื่อทำการแก้ไข

15. หลังจากติดตั้งเสร็จให้กด Close

หวังว่าบทความนี้จะให้ความรู้ที่จำเป็นในการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบน NI myRIO

หากต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้นใช้งาน NI myRIO

error: Content is protected...