เมษายน 22, 2024

การแปลงสัญญาณ CAN เพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยโปรโตคอล TCP/IP

ภาพรวม

บ่อยครั้งระบบที่เราใช้งานอยู่ไม่สามารถจะสื่อสารกับเครือข่าย CAN ได้โดยตรงเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์อินเตอร์เฟซ CAN ซึ่งวิธีแก้ไขที่เป็นที่นิยมคือการใช้ Gateway เพื่อแปลงเป็นสัญญาณ CAN เป็นโปรโตคอลที่สามารถใช้งานกับระบบของเราได้ ซึ่งโปรโตคอลหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมคือ โปรโตคอล TCP/IP เนื่องจากอุปกรณ์เกือบทั้งหมดที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายล้วนสนับสนุนโปรโตคอลนี้ด้วยกันทั้งนั้น

อุปกรณ์ประเภทใดสามารถใช้ในการแปลงสัญญาณ CAN เป็น TCP/IP ได้?

สำหรับ Ixxat อุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการแปลงสัญญาณ CAN เป็น TCP/IP นั้นจะจัดอยู่ในประเภท Bridges & Gateways โดยจะมี 2 ซีรี่ส์ที่สามารถนำไปใช้งานได้ คือ

1. CAN@net: สามารถใช้ในการแปลงสัญญาณ CAN เป็นโปรโตคอล TCP/IP เพื่อสื่อสารผ่านเครือข่าย Ethernet หรือ Wifi ได้และยังมีรุ่นที่สามารถใช้งานกับไฟเบอร์ออพติคเพื่อการสื่อสารระยะทางไกลขึ้นอีกด้วย

2. CANnector: เป็นอุปกรณ์ Bridges & Gateways ซึ่งรองรับอินเตอร์เฟซหลากหลาย เช่น CAN, LIN, EtherCAT และ Ethernet ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่หลากหลายนอกเหนือไปจากอุปกรณ์ที่รองรับโปรโตคอล TCP/IP นอกจากนี้ยังรองรับ IP40 อีกด้วย ทั้งนี้อุปกรณ์ในซีรี่ส์ FRC ก็สามารถใช้งานได้ในลักษณะเดียวกัน

การปรับแต่งอุปกรณ์ Bridges & Gateways เพื่อแปลงสัญญาณ CAN เป็น TCP/IP

สำหรับการปรับแต่ง CAN@net นั้นจะใช้ CAN Gateway Configurator ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://www.ixxat.com/technical-support/resources/downloads-and-documentation?ordercode=1.01.0332.20000 ในการตั้งค่า ในส่วนของ CANnector นั้น เนื่องจากความสามารถในการสนับสนุนโปรโตคอลหลากหลายจึงจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ Advanced Configuration Tool ในการปรับแต่ง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://www.ixxat.com/products/automotive-solutions/overview/advanced-configuration-tool

บทสรุป

การใช้อุปกรณ์ Bridges & Gateways ช่วยให้เราสามารถทำการแปลงสัญญาณ CAN เป็นสัญญาณอื่น ๆ เช่น LIN, EtherCAT และ TCP/IP ได้โดยอัตโนมัติ โดยโปรโตคอล TCP/IP นั้นสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์หลากหลายทำให้เราสามารถใช้อุปกรณ์ Bridges & Gateways ช่วยในการเชื่อมต่อเครือข่าย CAN และ LIN เข้ากับเครือข่ายของอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วได้อย่างสะดวกรวดเร็ว หากผู้อ่านมีคำถามเพิ่มเติม สามารถ ติดต่อ ทีมงาน เทคสแควร์ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกสัญญาณ CAN โดยอัตโนมัติในยานพาหนะได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่า CAN@net เพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย CAN ด้วยโปรโตคอล TCP/IP

การใช้งาน CAN Gateway Configurator เพื่อตั้งค่าเบื้องต้นของ Ixxat CAN Gateway

การใช้ Advanced Configuration Tool ตั้งค่า CANnector ให้ทำการแปลงสัญญาณ CAN เป็นโปรโตคอลอื่น ๆ

error: Content is protected...